Farhad Shariati. Privat foto.

Samfunnet bør ta hensyn til nye kulturer og levesett, og nordmenn med muslimsk bakgrunn bør få strafferabatt ved æresdrap, mener advokat Farhad Shariati.

Advokaten kommer med det oppsiktsvekkende utspillet i et leserinnlegg på Trondhjem24. (Oppdatering kl. 16.34: Innlegget er nå slettet)

Shariati skriver om muslimers forhold til ære og skam.

Æresdrap er en nasjonal kontrovers i mange land, og kan begrunnes i bemerkelsesverdig sammensatte grunner og er fortsatt gjenstand for levende debatt blant lærde.

Æresdrap kan begrunnes i betente forhold i muslimenes verden, som når en kvinne driver med utenekteskapelig sex eller utroskap, eller at familiens ære krenkes med tilstrekkelig alvorsgrad.

«Praksisen med å drepe en av sine nære familiemedlemmer for en krenkende, sosial overtredelse praktiseres også i Norge. Dette skjer årlig», skriver Shariati, uten å nevne at det nettopp er innvandrere som står for en overveldende majoritet av partnerdrap i Norge: 5 av 6 partnerdrap i 2018 ble begått av innvandrere.

Shariati påpeker at etter Straffeloven § 78 kan lovbryter få strafferabatt dersom det skjer «velferdstap» ved lovbruddet eller lovbryteren selv er hardt rammet av lovbruddet, eller straffereaksjonen vil bli en sterk belastning på grunn av sykdom eller andre omstendigheter.

Advokaten mener loven må ta hensyn til at innvandrere ikke forstår norsk kultur:

«Dagens straffelov tar ikke nok hensyn til mannen av utenlandsk opprinnelse som ikke kjenner til norske kulturen, når mannens eller familiens ære skal reddes for enhver pris ved æresdrap. Dette virker diametralt absurd for oss nordmenn som er født og oppvokst i Vesten. Vår rettsstat og vårt samfunnet slår skikken i hartkorn med religionen og anser praksisen som umoderne og upassende i et sivilisert land.»

I et multikulturelt Norge, hvor flere har muslimsk bakgrunn, bør samfunnet ta hensyn til andre kulturer og levesett, skriver Shariati:

Kontrastene blir påfallende når vi mener at vårt vakre Norge og rettsreglene er altfor perfekte til at vi skal bry oss om alle de andre merkelige kulturelle normer andre velger å leve etter.

Han uttrykker «forståelse for at lovgiver er forsiktig med åpne slike dører» etter straffeloven § 78, og viser til at motstanderne av strafferabatt ofte argumenterer med at man ikke skal honorere en slik kultur. Men da glemmer man at «lovbryterne som begår æresdrap som oftest er uvitende om den norske kulturen – altså det som i loven kalles uaktsom rettsuvitende» skriver advokaten, og avslutter slik:

De lever i sine idealer om rett og galt, noe som samfunnet bør ta hensyn til ved straffutmåling.

Skjermdump, advokatenhjelperdeg.no

Advokat Farhad Shariati har nylig skiftet navn. Hos Advokatforeningen er han nå registrert som Farhad Shæriæti – en tilpasning til norsk uttale av hans iranske navn.

– ‘A’ uttales som ‘æ’ på persisk, forklarer han Document når vi tar kontakt.

Forhåndsbestill Halvor Foslis nye bok til spesialpris her!