Nytt

Salgsøkningen for elbiler har ført til at bensin- og dieselsalget i Oslo vest har sunket med nesten 30 prosent de to siste årene. Det er tall fra konsulentselskapet Rystad Energy som viser det synkende bensinsalget. I Oslo vest falt salget med 14 prosent i 2017 og 16 prosent i 2018. I Akerhus vest falt bensinsalget med 10 prosent i 2017 og 7 prosent i 2018.

I Oslo øst var bensinsalget uendret i 2018 i forhold til 2017, og i Akershus nord økte salget med 3 prosent i 2017, for så å gå ned med 3 prosent i 2018.

Aftenposten skrev først om saken:

I Akershus vest, inkludert kommunene Asker og Bærum, har salget i fjor og så langt i år falt med 16 prosent. Også her er salget av bensin og diesel omtrent uendret for samme tidsperiode nord i fylket. På landsbasis har salget av drivstoff også vært det samme de siste årene.

Senioranalytiker Artyom Tchen i Rystad Energy mener at elbilene er en viktig årsak til det lave bensinsalget:

«I Oslo vest og Akershus vest er det mange elbiler fordi inntektsnivået er høyt, og fordi mange har anledning til å lade elbilen hjemme», sier Tchen.

Dette viser at det først og fremst er folk med god råd som kjører elbil, og som nyter godt av de store økonomiske fordelene.

– Det har vært en gradvis nedgang i salget av drivstoff, særlig de to siste årene, sier Kåre Helland-Hansen ved Circle K i Sandvika.

Rystad Energy tror forbruket av drivstoff vil synke med rundt en tredel fram mot 2025.

Ifølge Norsk elbilforening er markedsandelen i nybilsalget for elbiler høyest i Oslo, Akershus og Hordaland. Fra januar til november i år har det blitt registrert over 50.000 nye elbiler her i landet, noe som er unikt på verdensbasis.

E24.no   Aftenposten

 

Støtt Document!

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Du kan nå enkelt sette opp fast trekk med bankkort:

Eller betal til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt vipps-nummer er 13629

For å støtte oss via Paypal gå til vår Støtt Oss-side.