Nytt

Fakhruddin Attar og Jumana Nagarwala.

En føderal dommer bestemte tirsdag at loven som forbyr kjønnslemlestelse av jenter strider mot forfatningen og avviste tiltalene som er reist mot flere leger fra Michigan for kjønnslemlestelse.

A federal judge on Tuesday ruled that the U.S. law banning female genital mutilation was unconstitutional and dismissed charges against several doctors in Michigan who carried out the procedure on underage girls as part Muslim sect’s religious practice.

U.S. District Judge Bernard Friedman ruled that Congress had no authority to enact a law that criminalizes female genital mutilation (FGM). “As despicable as [FGM] may be… [Congress] overstepped its bounds” by banning the procedure, the judge said.

Det er nesten så man ikke tror det man leser. Dommer Bernard Friedman mener at Kongressen, den lovgivende forsamling, ikke har noe med å kriminalisere lemlestelse av barn?

Dette er «liberalitet» tatt til et helt nytt nivå: Foreldre og slektningers rett til å lemleste sine barn. Når man vet hvor inngripende kjønnslemlestelse er, reiser det spørsmål om politisering av rettsvesenet og redefinering av «frihet». Loven har tradisjonelt skullet beskytte individet mot overgrep. Her er det verger som får retten til å mishandle den de har ansvaret for. Det er loven snudd på hodet: Hvis en dommer mener at det er å overskride forfatningens domene å beskytte individet, hva blir det igjen av forfatningen?

The ruling came after defense lawyers challenged the 22-year-old genital mutilation law that hasn’t been used until 2017 when Dr. Jumana Nagarwala was arrested and accused of mutilating the genitalia of young girls.

Nagarwala allegedly headed a conspiracy, which lasted more than 12 years and involved seven other people, and led to the mutilation of about 100 girls, according to prosecutors, as part of a religious procedure practiced by members of the Dawoodi Bohra, a Muslim sect.

Tiltalen ble reist på grunnlag av en føderal lov fra 1996 som gjelder handel, og dommeren sier det ikke er noe økonomisk ved kjønnslemlestelse. Da er han kanskje dårlig opplest. FMG har også et økonomisk aspekt, enten det gjelder de som praktiserer lemlestelsen, eller avtaler om ekteskapsinngåelser.

The federal law was passed in 1996 under the Commerce Clause of the Constitution. The federal judge ruled the banning of the procedure under the clause was unconstitutional.

“There is nothing commercial or economic about FGM,” Friedman wrote in the opinion. “[FGM] is not part of a larger market and it has no demonstrated effect on interstate commerce. The Commerce Clause does not permit Congress to regulate a crime of this nature.”

Delstaten har vedtatt en ny lov som har en øvre strafferamme på 15 år for kjønnslemlstelse. Men saken mot Nagarwala ble reist etter den gamle loven.

The case in Michigan prompted state officials to pass a state law officially banning FGM. The law carries a penalty of 15 years in prison for assisting or performing the procedure, but applies only to future instances. Nagarwala and other members of the sect were charged under an old federal law passed by Congress.

23 delstater har intet forbud mot kjønnslemlestelse. De som ønsker å lemleste sine døtre kan derfor oppsøke en av disse.

Saken mot Nagarwala var første sak i sitt slag. Det tyder ikke akkurat på en særlig nidkjær oppfølging.

Påtalemyndigheten vurderer om dommen skal ankes.

Forsvarerne for Nagarwala og de andre tiltalte var henrykte.

 

Law banning female genital mutilation ruled unconstitutional; Michigan doctors cleared of charges