Nytt

En kvinnelig lege i Detroit er tiltalt for kjønnslemlestelse, den første saken i sitt slag i USA siden loven ble vedtatt i 1996. Jumana Nagarwala risikerer livstid.

Det sier sitt om den politiske viljen til å gjøre noe at det måtte gå 21 år før den første saken kom opp. Dr. Nagarwala har holdt på i 12 år. Hennes ofre har vært jenter i alderen mellom åtte og 12 år.

 

Prosecutors said Jumana Nagarwala had been performing the practice on girls aged between six and eight for 12 years.

She was investigated after the authorities received a tip-off.

If found guilty, she faces a maximum sentence of life in prison.

FGM was made illegal in the US in 1996.

In a voluntary interview with investigators earlier this week Dr Nagarwala denied being involved in any such procedure, local media reported.

But prosecutors said she had performed «horrifying acts of brutality on the most vulnerable victims».

At amerikansk påtalemyndighet tar affære sender et kraftig signal om at kjønnslemlestelse ikke har noe plass i det amerikanske samfunn. Hvis USA går foran kan det påvirke land som Storbritannia hvor det heller ikke har vært reist noen sak.

Kjønnslemlestelse kan sammenlignes med andre overgrep som i dag ansees som horrible, som slaveri. At vestlige land stilltiende godtar kjønnslemlestelse er like horribelt, men det snakkes ikke om praksisen. Det er neppe tilfeldig at den første saken kommer opp under en president som har lovet å bekjempe radikal islam.

«Female genital mutilation constitutes a particularly brutal form of violence against women and girls. It is also a serious federal felony in the United States,» acting US attorney Daniel Lemisch said.

«The practice has no place in modern society and those who perform FGM on minors will be held accountable under federal law.»

I 2012 anslo myndighetene at det var 500.000 jenter i USA som var i risikosonen. Hvis sakens groteske sider kommer frem, kan det skape en opinion som tvinger myndighetene til å gjøre noe.

In 2012 the US authorities said more than 500,000 women and girls in the country had either been subjected to FGM or were at risk of it.

Publikum vil spørre: Hvordan er det mulig at dette har pågått i våre samfunn i så lang tid uten at noen har gjort noe?

BBC rapporterer saken, men kunne selv spilt en mye mer aktiv rolle i  å reise en opinion. Kjønnslemlestelse handler om mer enn jentene. Nettopp de gruppene med verdier som strider mot et moderne samfunn oppfatter at myndighetene ikke tør å utfordre dem. Det er den mest anti-integreringsradikale politikken man kan tenke seg.

http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39597062