Nytt

Mens norske småjenter går på juletrefester, så er det andre småjenter som tas med på sammenkomster hvor det ikke er noen nisse å rope på eller godtepose å få. Istedet utsettes jentene for kjønnslemlestelse med en påfølgende bizarr feiring. «Jordmødre» fra Afrika flys inn for å skade disse jentene for livet. For det er jo til deres eget beste at de blir kjønnslemlestet slik at de kan bli «godt» gift. Hvem vil vel ha jenter slik Vårherre skapte dem?

Det britiske helsevesenet (NHS) har ferske tall som viser at mer enn 8000 kvinner nylig er blitt identifiserte som ofre for kjønnslemlestelse.

Latest NHS figures show more than 8,000 women across England have recently been identified as being victims of FGM (female genital mutilation).

FGM is an illegal practice in the UK and carries a sentence of up to 14 years in jail. It is defined by the World Health Organization (WHO) as the partial or total removal of the female external genitalia, for non medical reasons.

Heather Nelson, Chief Executive of the Black Health Initiative, said: «We know of parties happening here in England, and in West Yorkshire we recently had to break one up, and we’ve stopped another from taking place.

Såvidt meg bekjent er aldri noen blitt arrestert for å ha utsatt døtre for dette. Og hva i all verden betyr «we’ve stopped another from taking place»? Har de meldt dem til politiet? Arrestert dem?

Tidligere ble jentene sendt til utlandet for å få underlivet ødelagt. Men nå er parallellsamfunnene blitt så store at man får barberbladjordmødrene tilsendt istedet. Også gjør man det til en fest!

«What we’re finding now is that where once girls were taken abroad to be cut, specialist midwives are now flown over and several girls are cut at the same time, which then leads to a celebration.»

Det er en veldedighetsorganisajon som har slått alarm etter at de ble tilkalt av en skole i Leeds. De trodde at en åtteåring skulket fordi hun forsvant fra klasserommet og brukte en time på toalettet. Men de skyldtes altså smerten ved å tisse etter å ha blitt utsatt for kjønnslemlestelse.

The charity said it had a referral from a school in Leeds last week regarding an eight-year-old girl who they thought was playing truant. «In fact she was disappearing from class because it took her an hour to go to the toilet, such was the pain she was experiencing,» Ms Nelson said. «People will say why don’t you call the police if you hear about one of these parties? But when you call the police you find that not every officer has an awareness of what FGM is.»

Areas in England with the highest number of recorded FGM victims include Birmingham, Bristol, London and Manchester.

BBC