En ny rapport dokumenterer hvordan muslimsk "mafia" har seksuelt grovt misbruk nær 400 britiske jenter ned til en alder av 12 år. Denne gang i Oxfordshire. Det er ikke lenger bare snakk om Rotherham, misbruket er satt i system. Offentlige myndigheter har snudd ryggen til. De har ikke villet vite. David Cameron kaller det seksuelle overgrep i industriell skala. Hva vil han gjøre? Han holdt "toppmøte" om seksuelt misbruk og vil gjøre det straffbart for offentlig ansatte å unnlate å rapportere mistanke om misbruk. Men hvordan henger denne innsikten sammen med hva Cameron ellers sier om islam? Ser han noen sammenheng mellom at det kun er muslimer som deltar i disse seksuelle voldsorgiene og religionen? Bør det skje noe med den staten han er leder av som ser gjennom fingrene med slikt massivt misbruk? Bør det få noen politiske følger? Hvordan ville reaksjonen vært om det var muslimske jenter som ble misbrukt av ikke-muslimer? Hvordan tror Cameron dette påvirker velgerne?
For å lese denne artikkelen nå, må du bli abonnent eller logge inn hvis du allerede er. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.