Nytt

Bildet: Daværende minoritetsleder i Senatet, Harry Reid, på pressekonferanse med leder av Equality Now-leder Shelby Quast og grunnlegger av Safe Hans for Girls, Jaha Dukureh, 22. september 2016. Anledningen var en ny rapport fra amerikanske helsemyndigheter om en tredobling av antall jenter som sto i fare for å bli utsatt for kjønnslemlestelse: 

A study by the U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) released earlier this year showed 513,000 women and girls in the United States live at risk of FGM, a threefold increase in recent years due to the rise in immigrants from countries where it is practiced.

The number of U.S. women and girls who have undergone the actual procedure – which has been illegal for 20 years in the United States – is unknown due to a lack of reliable data.

But Reid said the United States was lagging behind in protecting women and girls “from this brutal human rights violation”.

“Many Americans haven’t even heard of FGM or they think it’s some far-away problem,” Reid said in statement.

“Although it’s illegal, it does happens here, and we shouldn’t stand for it. There are a number of actions our government can take right now to address FGM.” HuffingtonPost

 

Saken om kvinnelig kjønnslemlestelse handler om noe helt grunnleggende: Tillater våre samfunn praksiser som i realiteten tramper på alt vi tror på? I realiteten har vestlige samfunn gjort det i lang tid.

Storbritannia et forbud på papiret som aldri har vært håndhevet. I Norge har Hege Storhaug kjempet en innbitt kamp for at undersøkelse av jenter må inn som en rutine ved helsesjekk i skolene. Hun har møtt motstand fra gynekologer og leger. Disse fagsammenslutningene tror de beskytter nye borgere. I virkeligheten gjør de det motsatte: De undergraver ikke bare samfunnets verdigrunnlag, tilliten mellom mennesker, men også jentenes mulighet til noen gang å bli medlem av samfunnet. Det er så langt fra likestilling og likeverd som det er mulig å komme. Våre verdier blir innholdsløse, hyklerske. De blir forbeholdt kun våre egne døtre.

Men også de merker at det er kommet helt andre spillere inn i samfunnet, med helt andre verdier.

Ved å unnlate å utfordre den rigorøse islam sendes et viktig signal til disse miljøene: Dere er fredet, vi kommer ikke til å gjøre noe mot dere.

Denne stilltiende aksepten er bakgrunn for at Islamsk Råd kunne ha den frekkhet å utnevne Leyla Hasic til kommunikasjonsmedarbeider på det offentliges bekostning.

Det finnes en logikk i galskapen, men så lenge kommentatorer, Andreas Halse og Fredrik Solvang i NRK ikke tør å se saken i sin fulle bredde vil de vinne noen få små slag og tape krigen.

Det vet de som ansatte Leyla Hasic.

Tid for å velge side

Liberale medier har gjort kampen mot Donald Trump til den store saken. Alt tolkes i lys av deres krig mot Trump. Men Trump har den senere tid beveget seg i sentristisk retning. Det gjør det vanskeligere for hans motstandere.  Angrepet på Assads flybase og Mother of All Bombs mot IS i Afghanistan, ordren om å skyte ned en ny nordkoreansk rakett, vinner Trump flere poeng enn han taper.

Nå er det ikke administrasjonen som har reist sak mot legen i Detroit. Men at den første rettssaken kommer under hans periode, er neppe noen tilfeldighet. Modige statsadvokater vet de har politisk oppbakning.

Slik var det ikke under Obama.

Den store muslimske organisasjonen i Amerika, CAIR, har gjort kampen mot Trump til en hovedsak. At CAIR er en forlenget arm av Det muslimske Brorskap er det mange bevis på.

Det midlertidige innreiseforbudet fra syv – nå seks – muslimske stater gjorde at medier, Demokrater og CAIR kunne stå sammen mot Trump.

Men det blir ikke så lett med en aktiv kamp mot kjønnslemlestelse. Liberale kan bli tvunget til å velge side.

Under valgkampen sa Trump til Hillary at vel var hun for homofile og transers rettigheter, samtidig som hun støttet de mest kvinnefiendtlige og homofobe regimer i verden. Det er neppe et kort Trump har glemt og det kan bli potent hvis det forvandles til politisk kapital på hjemmebane.

Det er det statsadvokaten i Michigan har gjort.

Det amerikanske rettsvesenet er kjent for å ha saker som danner presedens. Hvis en livsvarig dom for kjønnslemlestelse går hele veien til Høyesterett kan det bli som avskaffelsen av segregeringen. Det kan i så fall bli meget ubehagelig for vesteuropeiske land å snu ryggen til de lemlestede jentene.