Bilde:Necmeddin Okyay Floral Ebru

 In Europe and America, there’s a growing feeling of hysteria Conditioned to respond to all the threats In the rhetorical speeches of the Soviets Mr. Khrushchev said we will bury you I don’t subscribe to this point of view It would be such an ignorant thing to do If the Russians love their children too

Under den kalde krigen var det flere som mante til forsoning overfor Sovjetunionen. Artisten Sting mente det ikke var et etisk grunnlag for det fiendebilde Vesten skapte overfor Sovjet og dets kommunistiske ideologi. Han så sovjetiske foreldre som elsket sine barn, og mente at all verdens foreldres kjærlighet til barna bandt oss sammen i et fellesskap av medmenneskelighet. Det handler om den enkle, men forførende troen, at vi alle egentlig deler det samme syn på verden, og dermed blir det helt naturlig at en liberal politiker som Venstres Guri Melby den 21 februar i Vårt Land beskrev liberal politikk som en samling av mer eller mindre fantastiske verdier:

 De fellesverdiene jeg kjemper for er raushet, åpenhet, frihet og tillit. Et liberalt samfunn, der det er rom for å ta ulike valg. Dette er ikke et samfunn uten begrensninger, men der begrensningene trekkes etter andre linjer enn de verdikonservative ønsker.

Det er imidlertid et stadig tilbakevendende tema; hva gjør vi når samfunnet får nye medlemmer som har helt andre mål enn både Sting og Guri Melby, som har en annen virkelighetsoppfatning og avviser enhver tanke om retten til å ta ulike valg. Hva gjør vi når vi får medlemmer som anser det liberale samfunnet i seg selv som blasfemisk?

Guri Melbys idealer kan synes å være høyverdige, men de tilslører en diskusjon som er avgjørende for at en sivilisasjon skal overleve: Hvem er vi og hvor kommer vi fra?

I kampen mot Sovjets kommunistiske mareritt var det lettere å føre en diskusjon om ideenes betydning for samfunnet enn i dagens debatt om islam og globaliseringens påståtte velsignelser. Stings naive flower power fikk lite reell innflytelse. Det var aldri noen som sa at våre verdier er bedre enn kommunistenes, og vise versa.  Vi visste hva det handlet om, vi kunne ta en prinsipiell diskusjon om hva et rendyrket materialistisk menneskesyn fører til dersom det blir statens normative utgangspunkt, vi forstod at Gulag-arkipelet ikke var en tilfeldighet. USAs Ronald Reagen visste at et evil empire måtte bekjempes, han så konsekvensene av marxismens menneskesyn, men for dagens humanister er islams virkelighetsforståelse et minefelt de ikke makter å gå inn i.

Våre humanister kan gjerne gå inn for et forbud mot hijab, men spør ikke hva som gjør at muslimske kvinner tvinges til å dekke seg til eller hva som venter de kvinnene som vil kaste det mobile fengselet fra seg. Deres tro på verdier gjør dem usårlige, og her synes en del av problemet å ligge begravet. Den verdikonservatismen Guri Melby angriper har utgangspunktet i en kristen tro som førte til ydmykhet. En verdikonservativ politiker vil alltid kjenne på sin egen begrensning og ha respekt for ondskapens evne til å gjøre oss blinde for medmenneskers lidelser. Han vil også takle et angrep på sin egen tro på en helt annen måte enn dagens liberale gjør når de angripes. En diskusjon mellom verdikonservative og kommunister handlet om det grunnleggende, det var ingen som ble fornærmet på den andres standpunkt, i dag er det imidlertid snudd på hodet.

Nåtidens liberale politikere kjenner ikke på redsel for ondskapen, deres uovertrufne verdier gjør dem arrogante og selvgode, et angrep på liberale verdier som raushet og toleranse blir et angrep på mennesket selv. Det er en holdning som står i en sterk motsetning til den konservative som vet at mennesket må beskyttes mot overmenneskets tro på seg selv og troen på det gode i mennesket.

Det er i dette perspektivet vi må forstå de mange reaksjonene på Donald Trumps angrep på islam og ønsket innreiseforbud fra flere muslimske land. Trump har en dypere forståelse av islam enn det Europas liberale vil erkjenne. Trump forstår at den sosiale kontrollen jenter i muslimske familier utsettes for er av en slik karakter at det liberale og humane narrativet ikke har et begrepsapparat som passer, æresdrap er humanismens skipbrudd, Stings emosjonelle paralleller fungerer ikke, for i en kultur hvor kvinner straffes på det grusomste når de søker friheten Melby forfekter, er det umulig å påstå at de elsker sine barn slik vi gjør.

Hva vi må gjøre, er å prøve å forstå hvordan slike handlinger er mulig, men kanskje viktigere; hvorfor vi selv ikke forstår. Det er derfor de liberale forkaster Trump, han kaster deres selvgodhet på båten, ingenting smerter mer enn det.

 

 

 

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂