Debatten om Sylvi Listhaugs famøse Facebook-innlegg fra mars i år som gjorde at hun måtte gå av, har i forbindelse med lanseringen av hennes nye bok blusset kraftig opp igjen.

Det er allerede godt dokumentert at Listhaugs innlegg på ingen måte var «timet» slik at det skulle skape angst og uro hos overlevende fra Oslo og Utøya i forbindelse med premieren på Utøya-filmen:

Det gikk altså en hel arbeidsdag før noen i kommunikasjonsavdelingen til Arbeiderpartiet bestemte seg for å knytte Listhaugs utspill til Utøya-filmen, og dermed til 22. juli.

Før Arbeiderpartiets PR-avdeling var det tilsynelatende ingen som gjorde denne «åpenbare» koblingen.

Etter at kommunikasjonsrådgiveren Bjørn Tore Hansen la ut denne koblingen, begynte mange fra Arbeiderpartiet å gjenta det samme budskapet, inkludert overlevende etter 22. juli.

2 timer etter Hansens Twitter-innlegg, rykket partisekretær Kjersti Stenseng ut og gjentok budskapet. I mellomtiden hadde Åsmund Aukrust, Tarjei Jensen Bech, og Tonje Brenna gjentatt det samme.

Utover kvelden meldte AUF-leder Mani Hussaini og Eskil Pedersen seg med og gjentok 22. juli-koblingen.

Lørdags formiddag 10. mars, etter et par presseoppslag basert på utsagnene til overlevende etter 22. juli nevnt over, var det klart for meldinger fra Raymond Johansen og Jonas Gahr Støre.

Denne koblingen er altså ene og alene en konspirasjonsteori klekket ut av Ap.

Noe som knapt er blitt nevnt i denne sammenheng, er hvordan Stortinget jobber og planlegger sin saksbehandling. Ser man nærmere på fremdriften i denne saken og holder den opp mot koblingen til Utøya-filmen, er det slående hvor dobbeltmoralistisk Støre & co opererer:

Når Regjeringen legger frem et lovforslag for Stortinget, velger Stortinget en komité som skal behandle saken. Komitéen velger deretter en saksordfører, og i saken om å konfiskere passet til mulige terrorister ble dette Jon Helgheim fra FrP. Det bestemmes så en fremdriftsplan for saken, og dato for fremleggelse av lovforslaget ble satt til 8. mars 2018.

Helgheim kan bekrefte at enstemmig komité, inklusive Ap, bestemte datoen for fremleggelse ca. fire måneder før 8. mars. Sylvi Listhaug hadde med andre ord ingen mulighet til hverken å vite noe om selve saksbehandlingen før fremleggelse, eller påvirke datoen for denne.

Det er vanlig at slike saker havner i mediene samme dag som de legges frem, siden saksbehandlingen frem til da er unntatt offentlighet. NRK lagde derfor et nyhetsinnslag om saken som ble sendt kl. 21 den 8. mars. Neste dag la Sylvi Listhaug ut Facebook-innlegget, fordi hun hadde sett nyhetsinnslaget dagen før.

Det er mange praktiske hensyn de ulike komitéer på Stortinget tar hensyn til, men datoer for filmpremierer kommer naturligvis ikke i betraktning.

Støres og Aps bruk av grusomhetene 22. juli 2011 antar mer og mer kyniske og omfattende dimensjoner. Senest i Politisk kvarter på NRK torsdag får Støre seg til å si (etter ca 7:50) følgende:

«Har det [Facebook-innlegget] noen betydning, kobling mot 22. juli? Jeg mener ja.»

Når han tilføyer at terrordebatten «går ut over min sikkerhet», gir det en klar pekepinn på hvem han mener har skyld dersom noe skulle ramme Støre eller hans nærmeste. Det gir ingen premie å gjette på Sylvi Listhaug, for sjelden har vel «guilt by association» (skyld ved forbindelse/slå i hartkorn med) blitt brukt tydeligere i norsk politikk.

For hver gang 22. juli misbrukes på denne måten, nærmer Ap seg et «tipping point» der velgerne gjennomskuer dette konspiratoriske spillet. Det vil i så fall slå hardt tilbake på Støre og Ap.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Forhåndsbestill Alexander Graus “Hypermoral” fra Document Forlag her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar 🙂