Sakset/Fra hofta

Robert Mueller har en lang og skitten historie med ulovlig forfølgelse av uskyldige mennesker, en skamplett på amerikansk rettspleie. Hans mangel på dømmekraft og troverdighet gjør han uegnet til å lede enhver etterforskning.

Dette er påstander jeg ikke fremsetter med letthet.

Hver gang jeg forberedet spørsmål til Mueller til kongresshøringer ble jeg mer og mer bekymret over hans arbeidsetikk. Da jeg så begynte å samle sammen informasjon for å oppsummere den personlige kommunikasjonen med Mueller, begynte helheten å tre frem for meg. På et tidspunkt måtte jeg ta en beslutning om å ikke legge til mer for å unngå at prosjektet skulle bli altfor stort.

Mitt mål var å dele førstehåndsinformasjon som andre republikanske kongressmedlemmer hadde bedt om siden “du synes å vite så mye om ham”. Denne artikkelen er skrevet fra mitt ståsted for å bedre informere leseren om spesialetterforskeren som leder forsøket på å bli kvitt president Donald J. Trump med hva som helst av falske anklager han kan komme med. Etter Muellers historie å dømme har det ingen betydning hvem han må  true, trakassere, tiltale eller ruinere for å få noen til å påstå noe, hva som helst, om vår sittende president. Basert på mine funn synes det sikkert at Mueller vil gjøre det som trengs for å få tatt ut målet sitt, enten det er etisk eller uetisk.

Hva sier så tidligere justisminister Eric Holder? Omtrent det samme som jeg akkurat sa: “Jeg har kjent Bob Mueller i 20-30 år. Jeg tror han bare prøver å prosedere saken sin så godt som han kan.” Holder kjenner ham. Han har sett Mueller jobbe mens Holder hindret saksgangen og opptrådte med forakt for Kongressen. Han vet at Muellers FBI har satt opp feller for uskyldige folk, og at de ikke angrer på at de gjorde det. La oss se på hva vi vet.

Det jeg har samlet sammen er fullstendig sjokkerende gitt at Muellers beryktede historie vitner om karakteren til en mann som er satt i en posisjon der han kan legalisere et kupp mot den lovlig valgte presidenten.

Enhver republikaner som sier noe sånt som at “Bob Mueller kommer til å gjøre en god jobb som spesialetterforsker”, “Det sies at Bob Mueller er rettferdig”, eller noe lignende, vil (A): ha president Trump dømt for et eller annet og fjernet fra posisjonen selv om han er uskyldig, (B) er med overlegg uvitende om myriaden av skandaløse problemer som gjennomsyrer Muellers jobbhistorie, eller (C) dyrker framtidige stemmer fra Demokratene den dagen han eller hun står foran Senatet i en høring.

Det er ganske enkelt for mye klar og overbevisende tilgjengelig informasjon for det motsatte. Der andre har lagt fram presis informasjon har jeg sitert dem med kildehenvisninger. Mitt mål er å hjelpe deg se det jeg har funnet.

I de første årene som direktør for FBI ga de fleste kongressmedlemmene Mueller lett behandling i høringer slik at han kunne unngå de tøffe spørsmålene. Vi ble jo hele tiden fortalt at «han er oppnevnt av Bush». Jeg stilte ham lette spørsmål i 2005 av respekt for hans tjenestetid i Vietnam-krigen. Men etter lengre tid i Kongressen ble problemene mer og mer synlige. Som jeg har sagt før til en annen Vietnam-veteran: Bare fordi noen fortjener vår respekt og sympati på grunn av ting som skjedde med dem i militæret, gir det dem ingen rett til å skade landet vårt på et senere tidspunkt. Etterhvert som åpenbare problemer kom fram i lyset stilte jeg hardere spørsmål i høringene. Men la oss først se litt nærmere på Muellers historie.