Har Russia collusion-kjøret gjort at Trump forvekslet det med anklagene mot Putin, og disponerte ham for å tro på Putins forsikringer om uskyld, slik at begge i bunn og grunn er ofre for de samme krefter? Fakta og fiksjon glir over i hverandre.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.