Nytt

En kulturtopp i Oslo er i over tre år etterforsket for flere voldtekter. Ifølge Nettavisen er det til sammen 13 fornærmede kvinner i sakene.

Etterforskningen ble kjent i fjor høst, men politiet har ikke villet si hvor mange personer som er berørt. Torsdag skriver Nettavisen at det er snakk om 13 fornærmede.

– Det overrasker meg ikke at det er så mange kvinner, og det er mulig det er flere fornærmede der ute som ikke har turt å si fra. I så fall bør de kontakte politiet snarest, sier Anne Kristine Bohinen, som er bistandsadvokat for flere av kvinnene. Hun håper saken snart er klar for en påtaleavgjørelse.

Den første anmeldelsen kom i 2015, og flere av sakene skal strekke seg flere år bakover i tid. Mannen er i 40-årene og har tidligere hatt lederstillinger i ulike deler av mediebransjen og kulturlivet. Flere av kvinnene er i 20-årene, og Nettavisen skriver at de yngste skal ha vært i tenårene da voldtektene skal ha skjedd.

Kulturtoppens forsvarer, Elisabeth Myhre, reagerer på Bohinens oppfordring om å kontakte politiet.

Å gjøre seg til målbærer for offentlige oppfordringer slik som her, i en konkret straffesak under etterforskning, opplever jeg at ligger langt utenfor arbeidsoppgavene til en oppnevnt bistandsadvokat i den konkrete sak, sier advokat Elisabeth Myhre til Nettavisen.

– Uriktige anklager om voldtekt vet vi at fremsettes. Det er flere eksempler fra rettspraksis på at personer er domfelt for dette.

NTB

Forøvrig skrev Dagbladet om samme sak 31. januar i år.

Dagbladet får opplyst at flere av voldtektene mannen etterforskes for skal ha skjedd etter fester og nachspiel i mannens egen leilighet.

Nettavisen skriver at det dreier seg som «sovevoldtekter»

Flere av voldtektene kulturpersonligheten er beskyldt for skal dreie seg om såkalte «sovevoldtekter», som skal ha skjedd på nachspiel i forbindelse med kulturbegivenheter.