Gjesteskribent

København-terroristen Omar Abdel Hamid El-Hussein på et undergrunnstog i forbindelse med en knivstikking femten måneder før angrepene på Krudttønden og synagogen i den danske hovedstaden, som fant sted i februar 2015. Foto: Dansk politi / Scanpix.

Jon-Ivar Nygård, ordfører i Fredrikstad, vil bruke alle lovlige virkemidler for å hindre Den Nordiske Motstandsbevegelse (DNM) i å demonstrere i byen sin, og oppfordrer Stortinget til å vurdere lignende tiltak, og å se på om slike grupper kan forbys.

– Jeg tenker at alle ytringer ikke er av lik verdi. Nazistiske budskap har ikke samme verdi som andre ytringer»,

sier AP-ordføreren til NRK.

Forsåvidt har ordføreren rett i dette, for hvem kan vel egentlig si seg uenig i at meningene DNM forfekter er forkastelige, annet enn nazistene selv?

Men han burde heller sagt at deres budskap ikke har samme verdi som de fleste andre ytringer.

For er det ikke også enkelte andres budskap som har mindre verdi enn andre?

Rasisme, homo- og jødehat har vel egentlig svært liten verdi uansett hvilket hold det kommer fra? Eller er det mer høyverdig hvis det kommer fra andre enn DNM?

Den Nordiske Motstandsbevegelse ønsket å demonstrere i Fredrikstad i fjor under parolen «Stopp homolobbyen» (hva nå det er), men fikk avslag. Og ifølge faktakolonnen i artikkelen hos NRK står de også for følgende:

  • Organisasjonen hevder at Norge er okkupert av en jødisk-sionistisk konspirasjon og at en væpnet revolusjon må til for å styrte det
  • De mener også at Adolf Hitler var en stor politiker og at holocaust er en løgn
  • De vil at alle som ikke er av «nordeuropeisk eller nærstående rase» skal kastet ut av landet og at homofil praksis skal forbys

I Norge består visst DNM av ca. 40 personer, og i den grad de har hatt markeringer i Norge, har de måttet lene seg på svenske meningsbrødre for å overhodet synes.

I det hele tatt virker ikke dette som en gruppe som fortjener den oppmerksomheten de nå får.

De fremstår som en gjeng med en såpass forvrengt virkelighetsoppfatning at en neppe trenger å engste seg så veldig for meningene deres. Det skal mye til at de vinner folk med seg med forestillinger om homolobbyen og «den evige jøde».

Viktigere er det nok å holde slike grupper under oppsikt, i tilfelle de en dag skulle ønske å gjøre mer enn å marsjere og vifte med flagg. Og dette blir antageligvis ivaretatt, og gjøres også lettere hvis en vet hvem medlemmene av organisasjonen er.

Men hva med andre med «budskap av mindre verdi»? Finnes det andre med mindreverdige budskap der ute? For eksempel islamister? Eller selve islam om du vil?

Fra talerstoler i en del moskeer, og fra islamistiske grupper, ytres det meninger som nok kan få Den Nordiske Motstandsbevegelse til å virke nesten «tam».

Og hvem har størst gjennomslagskraft?

En gruppe på 40 utskudd fra majoritetsbefolkningen med en, mildt sagt, annerledes virkelighetsoppfatning enn de rundt seg?

Eller Gud vet hvor mange med et hatefullt syn på både homofile og jøder blant minoritetsbefolkningen?

Kanskje flere tusen fundamentalistiske muslimer, som omgås venner og slektninger som ofte deler deres syn, om enn med varierende intensitet?

Eller er det, som så ofte ellers, ikke like alvorlig når hat og «budskap av mindre verdi» serveres av muslimer?

Seks-sju hundre personer deltok i begravelsen til København-terroristen Omar Abdel Hamid El-Hussein den 20. februar 2015. Hvem utgjør den største trusselen mot skandinaviske jøder og homofile? Nynazister eller personene i dette gravfølget? Foto: Nils Meilvang / Reuters / Scanpix.

Er det «bedre» når homo- og jødehat har utspring i islam, enn når det kommer fra en nazistisk gruppe? Og i så fall, hvorfor er dette mer «innafor» enn om det kommer fra en svært marginal gruppe sinte, hvite, menn?

Eller bør vi innse at det er flere tusen, og førti, som hater homofile, hvor det kanskje er de flere tusen, og ikke nødvendigvis de førti som utgjør den største trusselen?

Følelse av utrygghet

I artikkelen står det:

«Initiativtaker Kjetil Ingebrigtsen lanserte innbyggerinitiativet i april, etter at Den nordiske motstandsbevegelsen hadde holdt en markering i byen.– Mange sier at de føler seg utrygge i byen når de møter nazister og rasister slik som medlemmer av Den nordiske motstandsbevegelsen. Sånn vil vi ikke ha det, sier Ingebrigtsen.»

Det er ikke vanskelig å forestille seg at synet av uniformerte nazister i gatene gir en følelse av uro, og kanskje redsel hos noen. Men, har folk noen reell grunn til å være redde?

Vil ikke en lovlig demonstrasjon utført av DNM være tett fulgt opp av politiet?

Og blir verden et tryggere sted hvis en fare er der, men man slipper å se den?

Selv hadde jeg nok vært mest redd for å være i nærheten hvis motdemonstranter i form av voldsvenstre hadde møtt opp. Og det ville de helt sikkert gjort, og det i et langt større antall enn DNM noen gang kommer til å klare å mønstre.

Grupper som Tjen Folket har medlemmer som aktivt trener kampsport, og som kan se ut til å ha svært lav terskel for å gå til fysisk angrep på meningsmotstandere, og deres hat ser på ingen måte ut til å være mindre enn verken nazistenes eller islamistenes.

Hver for seg er ikke verken nazister eller voldsvenstre spesielt farlige for tilfeldige forbipasserende. Men, sett dem sammen på samme torg, og du får en høyeksplosiv miks det nok er lurt å holde seg unna.

Litt som en flokk aggressive hunder. Hver hund kan være relativt fredelig alene, eller sammen med vennene sine. Men, i møte med en annen voldsparat flokk kan det fort bli «livlig», og ikke minst farlig.

Likhet for loven

Har ordføreren gjort seg noen tanker om islamister og voldelige venstreekstremister fortjener samme forbudslinje som han ønsker seg for nazister?

Jeg mistenker at Jon-Ivar Nygård slett ikke ser på disse som noe problem, sammenlignet med de ca 40 medlemmene av DNM.

For disse gruppene har vel kanskje en riktigere «värdegrund» enn nazistene?

I hvert fall har man, i Nygårds øyne, ikke rette holdninger om man er blant de som advarer mot islamismens fremmarsj.

9. august i fjor skrev han dette på facebookveggen sin:

«Radikalisering må bekjempes også når det kommer fra hvite middelaldrende menn. Håper ingen av mine venner deler nyheter fra document.no i så fall ryker du ut av vennelista mi.»

Det hadde vært interessant å vite om den gode ordfører får dette innlegget med seg, tatt i betraktning avisen det er trykket.

 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.