Video 1

Steve Bannon møtte Clinton-advokaten Lanny Davis til debatt i Praha i mai. Davis har ikke noe å si annet enn platityder. Bannon derimot gir en analyse av Vestens situasjon og særlig USAs. Når man sammenligner hans opptreden med det norske medier sier om Bannon, ser man at det ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Kan de da bli overrasket over at de mister følgere?

Bannon er smart, intelligent. Hvis du skal forstå hva som skjer med Trump og USA er han verdt å lytte til.