Nytt

Det er ikke lett å være jøde i Malmø. Det er heller ikke mange igjen. Daværende borgermester Ilja Reeepinen bidro til å piske opp stemningen mot Israel, da israelerne skulle spille tennis i byen 7 mars 2009. Foto: Bob Strong/Reuters/Scanpix

En 22 år gammel palestiner som var hovedmistenkt for brannattentatet mot synagogen i Malmø i fjor, får to års fengsel, men slipper utvisning fordi Israel gjør situasjonen for palestinere vanskelig, mener lagmannsretten i Malmø.

Aktor innstilte på åtte års fengsel for mordbrann og hatforbrytelse. Tre unge menn sto tiltalt, de to andre – henholdvis 19 og 24 år – får 15 måneders fengsel.

Bevisføringen i lagmannsretten kom til å handle om det var fare for at brannen kunne ha spredt seg fra bilene som brant utenfor og til synagogen. Der var et 40-tall ungdommer på fest.

Forsvaret kalte inn eksperter som mente at faren var minimal, og dermed kunne tiltalen forandres til grovt skadeverk.

Precis som tingsrätten menar hovrätten att det med hänsyn till den osäkerhet som de sakkunnigas utlåtanden ger uttryck för är det inte med tillräcklig säkerhet visat att den brand som anlades innebar en risk för en brandspridning till byggnaderna och att det därför inte är styrkt att brandattacken innebar fara för annans liv eller för omfattande förstörelse av annans egendom. Därför ska gärningen bedömas som grov skadegörelse.

Men det som gjør dommen spesiell er at domstolen opphever utvisningen under henvisningen til forholdene mellom Israel og Gaza.

Hovrätten skriver att med hänsyn till Israels eventuella intresse i saken och till den osäkra situation som råder både vid gränsövergångarna till Gaza och Västbanken och i själva områdena finns det skälig anledning att befara att mannens grundläggande mänskliga rättigheter inte skulle vara tryggade om han utvisas till Palestina.

De tre mennene aksjonerte for å hevne at Trump hadde åpnet en ny amerikansk ambassade i Jerusalem. Målet var «å angripe jøder».

I Malmö hade en demonstration uppmanat till aktioner mot judar och samma dag som attacken genomfördes var det en demonstration i Göteborg.

Også lagmannsretten anser at handlingen var en hatforbrytelse. Men likevel vil ikke retten utvise palestineren av hensyn til hans menneskerettigheter.

Den bruker Israels oppførsel overfor Hamas-styrte Gaza som begrunnelse. Det er unektelig en logikk som begunstiger den som ville angripe jøder fordi de er jøder.

 

Hovrätten: Ingen utvisning för attacken mot synagogan