Kommentar

Monty Python

NRK kan med stor bekymring melde at forskere har funnet tette bånd mellom klimafornektere og innvandringsmotstand. Hele 63 prosent av konservative, norske menn tror ikke at klimaendringene er menneskeskapt, og hovedforfatteren bak studiene Olve Ekkokammer Krange er dypt bekymret. Forskningen hans viser nemlig at hvis man først har blitt skeptisk til sosialistisk bullshit, så har man en tendens til å bli skeptisk ALL sosialistisk bullshit. Hvor i huleste skal dette ende?

Det er ikke småtteriet den rødgrønne meningsindustrien har satt i gang for å studere oss gærninger som tenker selv. Studien er basert på et nasjonalt, statistisk representativt utvalg på hele 4077 personer, og har kostet en ubegripelig haug med skattekroner. Og det stopper ikke der: NRK forteller at nå nylig publiserte Environmental Sociology en artikkel som viser samme sammenheng mellom høyrenasjonalisme og klimafornektelse. Alarm! På vegne av ufattelig mange!

Det åpenbare må forskes på, så vi ikke må innrømme det åpenbare

Denne sammenhengen var så grunnleggende, dønn åpenbar for enhver med et snev av IQ og logisk sans, at sosialister simpelthen er helt satt ut. Det er igjen en situasjon som alltid utløser endeløst med forskningsmidler for å finne flere svar som er fullstendig feil – men som gjør at snøfnugg, sosialister, globalister og liberalere slipper å innrømme det utenkelige: At de simpelthen tar feil. Skrik! Can‘t have that!

Derfor skal nå svenske Chalmers tekniske høgskole gjøres til base for et internasjonalt forskernettverk med det dritimponerende navnet «Centre for Studies of Climate Change Denialism» (Wow. Go CEFORCED liksom) Dette senteret skal studere klimafornektelse og høyrenasjonalisme, og her får naturligvis ingen konservative, hvite menn noensinne sette sine bein innafor. Særlig ikke som forskningsobjekter. De er like uvelkommene som objektivive forskere.

I stedet skal de sosialistiske ekkokammer-forskerne studere hverandres oppfatninger av hva de tror eldre, konservative, hatefulle, rasistiske, sexistiske, onde, klimafornektende, drittsekker av hvite menn mener – men på en veldigveldig objektiv måte altså! Og selvsagt aldri, aldri hvorfor disse hvite drittsekkene tenker som de gjør. Dette for å hindre at noen fra saueflokken risikerer å bli smittet av fornuft, og begynner å bruke huet på egen hånd. Det skulle jo tatt seg ut om denslags spredde seg i det flerkulturelle grønn-sosialistiske Utopi-Sverige hvor alt går så strålende. Grøssenamn, for en tanke.

Studier viser sammenhenger som er oversett

Den nasjonale tenketanken jeg har inne i skallen, med det minst like imponerende navnet «Hva Om Vi Dropper Sosialistisk Gruppetenking og Begynner å Bruke Huet og Sunn Fornuft i Stedet»(HOVDSGBBHSFiS) har studert forskningsresultatene, og gjort flere funn i tallmaterialet som NRK, Olve Ekkokammer Krange og andre forskerne så langt har oversett:

• 63% av alle hvite menn gir blaffen i hva andre tenker om dem, og det er et godt tegn.

• Et flertall av menn har vokst opp med så mye rødt pisspreik, at de er i stand til å kjenne det igjen bare på lukta og snu seg vekk i tide. Det er også et godt tegn.

• Hvorfor en kvinnelig konservativ statsminister ikke har samme evnen, er uforklarlig. Forskning tyder på at det er 1400 år gammel trolldom fra ørkenstrøk involvert.

• Konservative individualister er i stand til å gjenkjenne og ytre seg om åpenbare sosialistiske agendaer, også når de blir hetset, hatet og truet av sosialister. Det gir håp for fremtiden.

• Voksne folk ser 20/20 at de som jobber i klimaindustrien og innvandringsindustrien sikrer sitt levebrød ved å opprettholde og forsterke begge industrier – selv om mottakerne av disse offentlige gavepakkene ikke forstår det selv.

• Sosialistiske forskere er så «far out», at de bør besøke planeten Jorden innimellom. Subsidiært slutte å røyke underbuksene til hverandre.

De som ikke vil miste makt, kan i hvert fall bruke hodet

HOVDSGBBHSFiS har sett på den norske og amerikanske studien som argumenterer for at klimafornektelse kan forstås som et forsøk på å beskytte gjeldende maktstrukturer. Etter å ha tørket lattertårene og fått igjen pusten, kunne jeg klippe og lime inn litt av forklaringen her:

«Det er en måte å beskytte gruppeidentitet på, og bevare en sosial struktur som gjør at hvite menn nyter fordeler fremfor andre samfunnsgrupper, forklarer forskerne i rapporten. Høyrevridde individer har en tendens til lettere å akseptere og rettferdiggjøre eksisterende sosiale strukturer og motsette seg endringer i tradisjonell livsstil.»

Sa «forskerne»… som mer enn noen nyter godt av guppeidentitet, gjeldende maktstrukturer, og har store fordeler fremfor andre samfunnsgrupper – ikke minst overfor de utskjelte subjektene de forsker på. Go figure. Kilder i «miljøbevegelsen» mener denne sammenhengen kan være en god forklaring på hvorfor kvinner som Lan Marie Berg Nguyen, byråd for miljø og samferdsel i Oslo, får så enormt mye hets.

HOVDSGBBHSFiS har imidlertid en note til forskningsprotokollen: Slik kan det sikkert være, vis man insisterer på at det er slik. En mer sannsynlig forklaring kan være at Lan Marie Berg Nguyen fremstår som barnslig, uvitende, selvsentrert, fanatisk, ufølsom og hyperarrogant – og slike ting har jo en tendens til å skape litt irritasjon blant oss voksne. Og ikke skyld på meg. Det er ikke jeg som tvinger henne til å oppføre seg som hun gjør.

Men uansett oppfordrer jeg folk til å oppføre seg bedre enn sosialister flest: Vi skal ikke ha noen trusler, for det er ulovlig. Og vi på høyresiden må stå for litt folkeskikk, siden venstresiden knapt har hørt om konseptet. Ikke sant?

Hvorfor tas ikke klimavitenskapen på alvor? Du spøker, ikke sant?

Forskningsleder og lektor i teknikk, vitenskap og miljøstudier ved Chalmers, Martin Hultman får en haug offentlige penger for å lede studiet som har fått navnet «Hvorfor tas ikke klimavitenskapen på alvor?», og på vei ut av banken uttaler han smilende:

«Koblingen mellom fossilindustrien og høyrenasjonalistene gjør spørsmålet aktuelt på en mye mer dramatisk måte enn tidligere.»

Dette tyder på at Martin Hultmann ikke slipper opp for ting å studere på offentlige penger med det første. Studier gjort av HOVDSGBBHSFiS viser imidlertid at grunnen til at klimavitenskapen ikke lenger blir tatt på alvor, er at denne «vitenskapen» er omtrent like uvitenskaplig som kjønnsforskning og homøopati, og er omtrent like nyttig. Den er tendensiøs, skandalisert, falsifisert, subjektiv, ulogisk, meningsløs og dommedagshysterisk – med klare og dokumenterbare religiøse over- og undertoner. Sånt fungerer gjerne litt som festbrems for oss med omsorg for ekte vitenskap.

Ingen grunn til å stoppe bestillingsforskningen for det vel!

Mangel på vitenskaplig troverdighet stopper imidlertid ikke Hultman & Co sin hellige misjon. Forskernettverket skal blant annet studere høyrenasjonalismens fremgang i Europa, som sies å føre til mer skepsis mot etablerte forklaringer på global oppvarming.

«Målet er å søke forståelse for klimafornektelse og dets innvirkning på politiske beslutninger, men også å spre kunnskap til allmennheten, makthavere, forskningsinstitusjoner og industrien»

I prosjektet granskes nettverk, ideer og interesser som finnes innen klimafornektelse, med særlig fokus på høyrenasjonalisme, fossilindustrien og konservative tenketanker. Ingen skal forske på islam og fremveksten av islamismen som vokser mye fortere, har langt flere følgere, er mer organisert, har flere sympatisører, og har betydelige større ressuser i ryggen enn de få høyreekstreme man påstår finnes bak hver busk. Islam og imamer er nemlig venner av forskerne, sosialismen og flerkulturen. Tror de.

Hultmann har signert en avtale med alle andre forskere i menigheten at de ALDRI skal spørre hvorfor disse gærne hvite, mannlige  individualistene ikke vil føye seg inn i den lykkelige klima- og flerkutur-flokken, til tross for alt ubehag det medfører for dem selv. Det kunne jo gitt noen gode svar, og det tåler ikke livsløgnen til disse forskerne. Huff.

Dere tar feil. Så enkelt er det

Sosialistene er helt på jordet både logisk, matematisk, vitenskaplig og sosiologisk, og de har havnet på det jordet, i dypsnøen, med trinseløse staver og tuppeløse ski, fordi de er så nesegrus opptatt av agenda, gruppetenking og konsensus, at de fullstendig glemmer å se på de virkelige resultatene av egen politikk her i virkeligheten. De stiller aldri spørsmål ved egne premisser, bare ved andres motiver. Og når forskere ikke lenger er opptatt av observerbare resultater, men heller å forsterke og rettferdiggjøre egen gruppetenking, da fortjener de å blir forskningsobjekter selv. De er en studie i saueflokk-mentalitet. Så enkelt er det.

Vi tenkende, eldre, hvite menn har ikke slike føringer. Vi bryr oss ikke om hva gruppen sier og gjør. Bryr oss ikke om hva dere kaller oss eller brennmerker oss som. Bryr oss ikke om pengegavene og lønn fra staten, for vi får ingenting. Bryr oss ikke om politisk agenda, fordi vi har ingen annen agenda enn det beste for samfunnet og barna våre. Bryr oss ikke om egne oppfatninger, men tilpasser heller den oppfatningen etter hva fakta og virkeligheten forteller oss. Sånn fungerer vi. Vi er ikke som dere. Vi tenker sjæl. Nytt. Annerledes. Selvstendig. Modig. Lateralt. På tvers. Og kritisk. Alltid kritisk.

Jeg kan ikke noe for at jeg er hvit. Eller gammel. Eller mann. Sorry ass

Sånn til opplysning har ikke klimarealisme, innvanringsmotstand eller skepsis mot grønt hysteri, EU eller globalismene noe som helst med kjønn, alder eller hudfarge. Skillelinjene går mellom individualisme og kollektivisme, så her forsker man på helt gale premisser. At eldre menn er overrepresentert her, er rett og slett fordi de har mer livserfaring, og takler sosialt press bedre enn de fleste. Dette er grunnen til at eldre menn ble høvdinger før i tiden, og ungdommen ble krigere. Å gjøre det omvent blir bare kaos. Som vi ser.

Det var gjennom denne individualismen og kritiske tenkingen at eldre, hvite menn samt noen fabelaktige kvinnfolk fant opp dampmaskinen, vitenskapen, flyet, bilen, teknologi, medisin, data, jordbruksrevolusjonen, hele industrisamfunnet, og ja, omtrent…alt…mens de andre stort sett lå på kne med rompa i været og tilba guder fra oldtiden, eller hyllet Mao, Stalin og Pol Pot. Så, siden vi står bak alt menneskeheten nyter godt av, burde dere kanskje forske litt mindre på oss, og lytte litt mer? Kunne det være noe? Kanskje vi har noe å fare med? Nei?

Vel: Dette er 97% av alle konservative individualister enige om på tvers av kjønn, alder og etnisitet, og da må det være riktig. 97% enighet er som kjent det beste beviset som finnes i vitenskapen, ikke sant? Det er konklusjonen HOVDSGBBHSFiS har trukket helt uten offentlig støtte. Jeg håper imidlertid at du bidrar med 100,- kroner i måneden til Document.no, så lover vi å omgjøre pengene til enda flere sannheter fra levra.

NRK

Støtt Document