Nytt

Danmark ligger «foran» Norge i bandekriminalitet med forbindelse til klaner. Men Young Bloods har satt en støkk i politikerne. Nå kan de ikke si de ikke vet. 

Danmark har vedtatt en lov som gjør det mulig å dømme kriminelle til oppholdsforbud i området de begikk kriminalitet i opptil ti år.

Justisminister Wara har bedt Politidirektoratet vurdere om et slikt forbud vil være tjenlig og mulig å gjennomføre i Norge.

En slik lov kunne være et verktøy i kampen mot kriminelle gjenger som Young Bloods.

Jan Bøhler (Ap) sier hans parti vil stemme for et slikt forbud. Han tok det opp i fjor vår, og synes arbeidet går tregt.

– Det å holde noen av de sentrale gjengfolkene borte fra disse områdene, er et viktig virkemiddel. Vi har tatt opp dette for lenge siden. Jeg ba justisministeren se på dette i fjor vår. Jeg synes det er veldig tregt at de først nå sender dette til POD, sier Bøhler (Ap).

Bøhler tar kampen mot gjengene på alvor. Men gjør resten av partiet det når det kommer til stykket.

Ap er splittet i innvandringspolitikken. Det er trolig også splittet når det handler om å innføre tiltak som mange forbinder med FrP-metoder.

Hvis man først sier A må man også si B: varetektssurrogat for unge mellom 15 og 18.

Også dette vil sitte langt inne for Ap.

Tor Mikkel Wara ber direktoratet også vurdere varetektsfengsel for unge mellomm 15 og 18 år.

I brevet til POD 26. juni 2018 bes politiet om å gjøre en «vurdering av behovet for økt bruk av bortvisning og oppholdsforbud (som f.eks. i Danmark)». De bes også om å vurdere «varetektssurrogater eller andre typer institusjoner for personer mellom 15 og 18 år».

I Danmark stemte derimot Socialdemokraterne for oppholdsforbudet.

Lovforslaget giver domstolene mulighed for som led i en straffedom at give et opholdsforbud, der indebærer forbud mod at færdes og opholde sig i et eller flere nærmere afgrænsede områder i en periode fra 1 til 10 år.

Opholdsforbuddet kan gives dels til personer, som idømmes ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en lovovertrædelse, der er omfattet af straffelovens § 81 a, dels til personer, som idømmes ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for overtrædelse af straffeloven, lov om euforiserende stoffer eller lov om våben og eksplosivstoffer, og som har tilknytning til en gruppe af personer, der tilsammen står bag omfattende og alvorlig kriminalitet, når overtrædelsen har relation til den dømtes tilknytning til gruppen.

Like oppsiktsvekkende er endring av opptjeningsprinsippet for barnetilskudd fra to år bosetting eller arbeid, til seks innenfor de siste ti år.

Lovforslaget indeholder derudover en ændring af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelse og børnetilskud, så det nuværende krav om tilknytning til Danmark for at opnå ret til de fulde ydelser strammes, ved at optjeningsperioden på 2 års bopæl eller beskæftigelse inden for de seneste 10 år hæves til 6 år. Stramningen af optjeningsprincippet skal finansiere bandepakke III.

Dette er bare ett av tiltakene som danskene kaller «strammingerne».

Blokken som har vært mot består av Enhedslisten (tilsvarende Rødt), Alternativet (tilsvarer MdG), Radikvale Venstre (tilsvarerer Venstre) og Socialistisk Folkeparti.

Socialdemokraterne har i det store og hele skiftet side i innvandringspolitikken, et faktum det snakkes lite om i norsk debatt.

Regjeringen ber politiet vurdere danske gjengtiltak

Bestill Douglas Murrays bok “Europas underlige død” fra Document Forlag her!