Sakset/Fra hofta

Document er til stede både i Norge og Danmark, og vi vil gjerne dekke mer av det som skjer i Danmark. Danmark ligger foran oss på mange måter, f.eks. med hensyn til parallellsamfunn og bandekrig. Danmark er et mer tolerant samfunn, og det har gitt større frihet også til frihetens fiender.

Men i nyttårstalen 2018 sa Lars Løkke Rasmussen noe som det ville vært utenkelig at Erna Solberg skulle si: Danmarkskartet har hvite flekker, og de blir stadig større. Dette er områder som ikke er danske lenger.

I mars lanserte regjeringen en 22-punktsplan for «gjenerorbring» av Danmark, eller mer korrekt: for å stanse eroderingen av det danske.

Erna vil ikke en gang innrømme den problemstillingen som den danske statsminister slår fast: For Solberg, Høyre og hele det politiske Norge blir det bare mer «Norge» når befolkningen vokser. Når man først har sagt det, er det vanskelig å gå tilbake på det.

Men på ett område lukter norske myndigheter på «andre» løsninger. Tor Mikkel Wara har vært i ghettoene og snust på lover som ilegger dobbel straff for å forgå seg i eget boligområde, og som gir rom for tvangsflytting.

Norske medier holder seg til en svensk «åsiktskorridor», hvor ubehagelige fakta skrelles bort. F.eks. var forbudet mot Loyal to Familia av stor betydning. Regjeringen hadde slitt så lenge med liberale dommere som ikke vil idømme utvisning at de skar igjennom: Nå er Loyal to Familia forbudt.

Omtrent samtidig ble foreldrene til lederen for banden kastet ut av sin leilighet på Nørrebro. Det er boligloven som åpner for at familietilhørige kan komme til å lide for det et av familiemedlemmene foretar seg. I dette tilfelle var bandelederen registrert på foreldrenes adresse. Bakgrunnen for utkastelsen var at han ble oppsøkt av politiet og i den forbindelse sa til en av dem: – Dere vet hvordan jeg ser ut, men jeg skal også huske ditt ansikt.

Det ble tolket som en trussel, og når man vet at det ikke eksisterer bilder av Shuaib Khan, forstår man hvorfor det ble oppfattet som truende.

Smides ud af bolig pga. sønnens kriminalitet

Farten i nyhetsstrømmen gjør at vi ikke rekker å oversette mellom språkene. Red. ønsker derfor å teste ut at vi legger viktige danske nyheter direkte ut på document.no, kanskje med en norsk intro.

Denne gikk ut på dk 3. oktober:

Våbenlager i fodboldklub

Beryktet MC-gjeng snuser på Oslo

Banderne Satudarah og Bandidos fører en reel krig mod hinanden. De opbygger våbenlagre der skjules, f.eks. på loftet af en fodboldklub.

Historien om en 36-årig familiefar fra Næstved, der skulle gøre sin fætter en tjeneste, giver et indblik i hvorfor der nu skydes i gaderne.

Fætteren spurgte i december den 36-årige familiefar, om han måtte lægge nogle plastiksække og kølebakker på hans loft. Han fik ja. Blod er blod. Men fætteren var måske ikke uvidende om at fætteren var medlem af banden Satudarah.

Pakkerne fra den 31-årige fætter, der er medlem af rockerklubben Satudarah, indeholdt nemlig syv pistoler, en revolver, et oversavet jagtgevær, en røgbombe og 3000 stykker ammunition.

To dage senere opdagede politiet et våbenlager i Ballerup: tre rifler, et haglgevær, en pistol og en mindre mængde ammunition.

Nu forstod familiefaren at sækkene på loftet kunne blive farlige for ham. Hvad gør han så? Han flytter den til fodboldklubben, hvor han er aktiv. Det sidste er et alvorligt brud på den tillid forældre og børn har til at deltage i sport. Med en sådan kollega risikerer du at din arbejdsplads forvandles til et våbenlager, uden at du er klar over det.

For at undgå at blive opdaget smider familiefaren intetanende forældre og børn under bussen. Det er denne mentalitet, der forklarer hvorfor der skydes på gader og stræder.

Retten i Glostrup dømte tirsdag den 36-årige til fire års fængsel, og bemærker i dommens præmisser, at han ikke er medlem af banden. Men det er netop denne mentalitet, der gør det muligt for volden at brede sig.

Dommen lægger til grund at familiefarens forbrydelse var mindre alvorlig end fætterens. Er den det?

Det danske retssystem ser ikke den fare som klankulturen repræsenterer og politikerne tør ikke vedtage lover der retter sig mod kulturen. I stedet lader de befolkningen betale prisen.

Familiefaren blev arresteret efter et tip i februar.

Den 22. februar blev han anholdt efter et tip. Han viste politiet hen til våbnene i fodboldklubben i Fensmark ved Næstved.

Allerede 25. september kendte Retten i Glostrup en 24-årig mand, der tidligere havde relationer til Satudarah, familiefaren og hans fætter skyldig i våbenbesiddelsen i Fensmark.

Ifølge Retten i Glostrup var den 24-årige og den 31-årige i besiddelse af våbnene som led i konflikten mellem Bandidos og Satudarah.

De blev derfor dømt efter den såkaldte bandeparagraf, der betyder, at straffen kan stige med op til det dobbelte af det normale.

Det kostede tirsdag aften den 24-årige, som også blev dømt for våbenlageret i Ballerup, og den 31-årige hver 12 års fængsel. De ankede begge deres domme til Østre Landsret.

Den 31-årige fik desuden forbud mod at opholde sig i Satudarahs klublokaler i 10 år efter endt afsoning.

12 år er en streng straf efter danske forhold. Men problemet er ikke den konkrete forbrydelse, men den mentalitet, der gør den mulig. Det er den politikerne burde straffe, men de vover det ikke.