Migranter befinner seg på dekk ombord på det nederlandsk­registrerte skipet «Lifeline» i det sentrale Middelhavet den 21. juni 2018. Foto: Hermine Poschmann / Mission-Lifeline/ Reuters / Scanpix.

 

Mens migrantskipet «Lifeline» tilhørende den tyske NGO-en Mission Lifeline befinner seg i internasjonalt farvann mellom Malta og Italia, fortsetter nervekrigen med Italias regjering.

De 224 migrantene har vært ombord i tre døgn, skriver La Repubblica, og til redningssentralen i Roma kommer det henvendelser fra skipet om at det er presserende behov for tepper og medisiner ombord.

Både Malta og Italia sier nei til å la skipet legge til havn. Men hvem skal komme menneskene på «Lifeline» til unnsetning?

Roma har sendt et kystvaktskip i retning «Lifeline», men Italias politikk viser ingen tegn til oppmykning – den hardere linjen blir snarere tvert imot implementert teknisk:

Fra den italienske kystvakten gikk det i går en kunngjøring til kapteinene på fartøy som krysser den libyske søk- og redningssonen: Ikke ring oss lenger, henvend dere til Tripoli.

Teksten begrunner avgjørelsen om at Libya er kompetent myndighet under henvisning til bestemmelser i den internasjonale konvensjonen om sikkerhet til sjøs kjent under forkortelsen SOLAS.

Det vedvarende presset på Italia gir seg også andre uttrykk. Et danskregistrert lasteskip fra Maersk med 110 migranter ombord har siden i går ligget utenfor havnen i Pozzallo på Sicilia. Skipet, som hadde plukket opp migranter fra en gummibåt, har fått proviant, men enn så lenge ikke tillatelse til å gå i havn.

I mellomtiden fortsetter Italias innenriksminister Matteo Salvini sin verbale strid mot NGO-ene i sosiale medier. Statsråden holder offentligheten orientert om skipenes aktiviteter, og sier at:

«De kan glemme å komme til Italia. Jeg skal sette en stopper for virksomheten til menneskesmuglere og mafiaer.»

Italia mener åpenbart alvor med den nye linjen. Men nervekrigen er ikke over.

 

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Jean Raspails «De helliges leir» fra Document Forlag her.