I 2005 falt ledelsen i det norske, statseide Statkraft-konsernet for grønn planøkonomi, og vedtok å bygge et gasskraftverk i Knapsack utenfor Köln. Tyske politikere forsikret nemlig at de ønsket å halvere klimautslippene ved å erstatte kullkraft med gasskraft gjennom sin fornybarpolitikk. Så langt har satsingen kostet Statkraft 4,5 milliarder kroner. Stadig flere oppdager at det ikke er sammenheng mellom grønne drømmer og beinhard virkelighet.

Med gasskraft kan utslippene av CO2 fra steinkull og brunkull halveres. Derfor uttalte Olje- og Energiminister Terje Søviknes nylig at «norsk gass er mye viktigere enn norsk vannkraft for et fornybart Europa». I 2007 kom Statkrafts kraftverk i Knapsack i gang, og alt så lyst ut på powerpointen. Men så var det virkeligheten da:

Mindre utslipp, mer fleksibilitet

Det grønne hysteriet «energiwende» startet for alvor i 1991, og siden da har Tyskland bygget ut enormt mye fornybar energi i form av sol og vind, men likevel dekker det knapt opp atomkraften som man har vedtatt å fase ut, selv om atomkraft ikke slipper ut et gram av plantenæringen CO2. Siden da har energiprisene eksplodert i Tyskland, og elforsyningen blir mer og mer ustabil. Angela Merkel har nemlig vedtatt en teknologisk revolusjon det ikke finnes noen teknologisk løsning på, og sånt blir alltid dyrt. La meg kort forklare problemet for nye lesere:

Vindmøller og solceller produserer ikke mengden strøm samfunnet trenger, når samfunnet trenger den, slik gass-, kull-, vannkraft- og atomkraftverk kan. Det er nemlig denne produksjonskontrollen som skaper en god, stabil energiforsyning. Solkraft og vindmøller roter til hele balansen, for enten produserer de for mye, ellers produserer de ingenting, helt uten forutsigbarhet (slik det ble advart om). Når kraftmangel oppstår i vindstille og overskyet vær, er planen at gasskraftverk kan fyres opp og støtte energiforsyningen. Det gir mindre klimautslipp enn kullkraftverk, og dessuten er de enklere og raskere og slå av og på. Det er på denne bakgrunnen at Statkraft har satset tungt på gasskraftverk i Tyskland. Brilliant plan, men så var det realitetene da.

Statkrafts gasskraftverk er blitt utkonkurrert. Av kullkraft.

Til alles overraskelse ble i stedet mange nye kullkraftverk bygget, ikke bare i Tyskland men også andre land, som Polen. Kullkraft er nemlig billig, mens gasskraft er dyrt. Men ikke nok med det: Nå viser det seg et bitte, lite problem med den store klimakvoteplanen som skiftende regjeringer har kalt «Norges viktigste klimatiltak»: Klimakvotene sviktet totalt. Prisen for å forurense ble plutselig latterlig lav, og derfor kunne kullkraftverk i mange land bare gasse på, mens gasskrftverkene ble skrudd av.

Tyskland selv pumper alt de makter av kullkraft ut i ledningsnettet når sol og vind svikter, (og de svikter hele tiden) og jo flere fornybar-anlegg man setter i drift, desto større blir problemene. Faktisk så store at Tyskland må få hjelp av Norge:  Nå skal også norsk natur berikes med store vindmøllemonstre, knyttet til Europa med overføringskabler betalt av norske forbrukere gjennom den usynlige posten «elsertifikater» i nettleien. Det kan jo være det blåser her, hvis det er vindstille i Tyskland, ikke sant? Kanskje? Dine skattepenger skal altså redde Merkels politiske blunder. Problemene forsvinner imidlertid ikke av det, og resultatene er som forventet: Det blir ingen CO2 kutt. «Det grønne skiftet» virker ikke. Alt Merkel har oppnådd med sine grønne drømmer er å destabilisere energiforsyningen, tredoble strømprisen, og skape en enorm klimaindustri som overlever på gigantiske subsidier.

Bruker brøkdeler av kapasiteten.

Statkraft har nå en kapasitet til å levere 1630 Mw gasskraft i Tyskland. Det tilsvarer fem prosent av hele Norges vannkraftproduksjon i toppåret 2017. Fasiten ble imidlertid 0,5TWh i 2014 og 2015, 2,25 TWh i 2016 og 2017, opplyser kommunikasjonsdirektør Lars Martin Günther i Statkraft til ABC-nyheter.

«Knapsack 2 som startet produksjonen i 2013, er vårt beste og mest moderne gasskraftverk. Det er i drift nå og da, for eksempel i begynnelsen av denne uka. Det varierer fra dag til dag, basert på forholdet mellom gass- og kullkraftprisene, sier Stefan-Jürg Göbel.»

Nettopp: Produksjonsbedrifter som bare kanskje får produsere litt «nå og da», er som kjent veldig dårlig bissniss, men sånn er det: «Grønn energi» har alltid forrang. Når vindmøllene faktisk produserer noe, må alle andre aktører slå av sine kraftverk. (Nei, det er ikke aprilspøk, og alle synes det er veldig flott.) Så hva har dette surret kostet Statkraft så langt?

Regnskapene viser at verdien av gasskraftverkene i Tyskland ble nedskrevet med friske 5,4 milliarder kroner. I fjor ble dette så justert opp igjen med 0,9 milliarder. Så langt er verditapet altså 4,5 milliarder, men nå ser Statkraft en lysning: EUs klimakvotepriser er blitt høyere, betingelsene har blitt litt bedre, og har stabilisert seg på et nivå som er «til å leve med». Og naturligvis vil alt bli bedre og bedre fremover. Det er jo ikke sånn at noen har gjort noe feil. Nei, erru gæærn…

«Nå er vi mer trygge på tida framover. For det er åpenbart et sterkere ønske om å forlate kullkraft. Vi var rett og slett for tidlig ute med gasskraft» Konstaterer Stefan-Jürg Göbel, muligens uten å rødme.

Mydighetene driter i hva «grønt» koster, for du skal betale uansett.

Hva forbrukerne ønsker eller mener, er helt likegyldig i dette «markedet» ødelagt av grønn planøkonomi. Tyske forbrukere må ta strømmen de får servert i stikkontakten, selv om prisen har tredoblet seg. Og snart kommer denne galskapen til Norge også, hvor forbrukerne nå fratas valgfrihet på varmekilder i husene. Vekk med oljetanker, ved, parafin, gass eller koks. Regjeringen ønsker å skape et totalt strømmonopol i Norge, men her er rosinen i pølsa: Staten skal IKKE garantere for fortsatt stabil lav strømpris. Nei-nei. Tvert om:

Prisen skal fastsettes minutt for minutt av private aktører, basert på «smarte strømmålere» som myndighetene tvinger alle til å montere i sine private boliger, selv om disse i realiteten er en overvåknings-enhet som forteller til enhver tid hva du driver med i ditt eget hjem. Hvor er Datatilsynet? Grunnloven? Personvernet? Ikke på din side hvert fall. Klimahysteri trumfer alle hensyn.

Norske elpriser var grønne, lave og stabile. Regjeringen vil gjøre dem grønne, høye og utstabile for å «redde klimaet» – hva nå enn det måtte bety. 

Selv om olje- og energiminister Terje Søviknes garanterte at prisene ikke skal stige rett før ACER-vedtaket, så melder NVE nå at det er nettopp det de skal. Elpriser og «nettleie» kommer til å eksplodere, og europeere må betale prisen det koster for å holde drømmen om «det utslippsfrie samfunnet» i live, til et teknologisk mirakel kanskje dukker opp. Batterier? Hydrogensamfunnet? Fusjonskraft? Thorium? Trolldom? Ingen vet.

En ting er sikkert: Ingen kommer til å innrømme feil. Derfor pøses milliarder og milliarder av skattekroner ut på å lappe sammen et nytt energisystem som bare virker dårligere og dårligere, samtidig som det blir dyrere og dyrere. Alt for å «redde jorden» fra en klimanarrativ som er ren fiksjon. Smarte bissnissfolk bryr seg imidlertid ikke om sånt. Det er endeløst med subsidier og skattepenger å hente på grønn religion nå. De ler hele veien til banken.

 

https://www.abcnyheter.no/penger/makrookonomi/2018/06/17/195406258/eus-klima-fiasko-gir-statkraft-milliard-smell-i-tyskland

https://e24.no/energi/stroem/spaar-store-svingninger-i-stroemprisen/24348613

Støtt oss

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.
Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!