Politiet i Oslo har flere ganger måttet trekke seg tilbake etter truende oppførsel – inkludert steinkasting – av «ungdommer» på Holmlia.

I møte med slik aggresjon har politiet måttet trekke seg tilbake på grunn av ressursmangel, så de aggressive ungdommene har blitt stående igjen som seierherrer, sier leder av Oslo politiforening Kristin Aga til VG.

– De tilbakemeldingene vi får om hva som gjør at det ikke blir hyggelig for politiet å dra på Holmlia, er at det ofte har vært en del ungdommer samlet som for eksempel har vist fingeren eller kastet stein. Og så har det vært for få enheter ute til å kontrollere det. Man må trekke seg tilbake, sier Aga.

I over ti år har en svært voldelig gjeng fra Holmlia nokså uhindret vokst frem til å bli Oslos største gjengtrussel. Politiet klarer ikke å stoppe dem. Young Bloods står bak drapsforsøk og kidnappinger – og sprer frykt på Holmlia i Oslo.

– Jages rundt på oppdrag

Politiet i Oslo jages rundt på oppdrag og ikke får tid til å jobbe nok forebyggende med gjengkriminaliteten på Holmlia, sier leder av Oslo politiforening Kristin Aga til VG.

Politiforeningens medlemmer som jobber i området melder om at de «jages rundt på oppdrag», at de ikke får prioritert det forebyggende, og bare kommer når det skjer noe galt.

– Våre medlemmer ønsker å være i forkant av at noe skjer, men ressurssituasjonen gjør at de som jobber operativt ute, drives fra skanse til skanse når det allerede har skjedd noe, sier leder Kristin Aga i Oslo politiforening.

Aga mener det forebyggende taper og har tapt i kampen om politiets tid og ressurser i Oslo.

Oslo-politimester Hans Sverre Sjøvold er enig i at politiet må være mer til stede, men sier at Oslo politiforening svartmaler.

– Jeg er helt enig med Oslo politiforening, den dagen de kriminelle bestemmer, har vi tapt. Men der er vi ikke i dag, dit skal vi heller ikke, sier politimester Sjøvold.

Sjøvold peker på  den forebyggende innsatsen hans ansatte gjør, og kaller den «formidabel», og han liker dårlig at den «undergraves i riksdekkende media».