Nytt

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk og leder i Oslo Politiforening Kristin Aga (bildet) forsvarer politiets ordbruk etter at skolebyråd Inga Marte Thorkildsen kritiserte både politiets bevæpning og ordbruk under knivepisoder ved skoler i Oslo.

Da politiet omtalte en mindreårig skoleelev som «gjerningsperson», reagerte Oslos skolebyråd. Voldsforsker Ragnhild Bjørnbekk forsvarer ordbruken.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) reagerte på bruken av ordene «gjerningsperson» og «mistenkte» på Twitter i omtalen av saker der skoleelever har brukt kniv. Hun mener politiet må endre språkbruken, skrev Aftenposten før helgen.

Byråden reagerte også på at uniformert, bevæpnet politi rykket ut etter melding om knivtrussel på en skole.

– Uakseptable handlinger

Voldsforsker Ragnhild Bjørnebekk sier til avisen at hun mener Thorkildsens kritikk er skivebom.

– Samfunnet kan ikke nøytralisere eller underslå uakseptable handlinger, selv om det dreier seg om mindreårige, sier hun til Aftenposten.

– De som gjør uakseptable ting og begår kriminalitet må forstå at dette er handlinger som er uakseptable, sier Bjørnebekk. Hun mener bruken av ordene «gjerningsperson» og «mistenkt» er på sin plass.

– Det er viktig å være presis på hva vi sier til disse unge, og ikke bortforklare slike handlinger. Samtidig er det viktig å også opptre med en grunnleggende respekt for menneskeverd, sier forskeren.

Politileder reagerer

Også leder Kristin Aga i Oslo Politiforening reagerer på skolebyrådens uttalelse.

– Når politiet velger å bevæpne seg, ligger det tunge politifaglige vurderinger bak, basert på meldingen politiet har fått inn. Jeg reagerer på at Thorkildsen mener hun er mer kompetent til å foreta en slik faglig vurdering, sier Aga.

– Politiet drar ikke rundt på skoler og jager barna bevæpnet. Bevæpning handler om alvorlighetsgrad, helt uavhengig av alder på gjerningspersonen.

Aga sier begreper som «gjerningsperson» og «mistenkt» brukes for å anonymisere og understreker at det var snakk om en alvorlig hendelse.

 

Forhåndsbestill Oriana Fallacis bok her


Les også