Nytt

Oslo politidistrikt bekrefter at saker med kjent gjerningsperson henlegges.

Oslo politidistrikt har fått klar beskjed om å henlegge mindre alvorlige straffesaker som lommetyverier og sykkeltyverier på grunn av kapasitetsproblemer.

Tillitsvalgte i politiet er svært kritiske til signaleffekten dette gir, skriver Budstikka.

Saksbunken har ifølge Oslo politiforening vokst seg stor på grunn av svekkede budsjetter, samt at reformarbeidet sluker ressurser.

– Å henlegge mindre alvorlige saker er kritisk med tanke på signaleffekten til publikum og de kriminelle, påpeker Kristin Aga, leder i Oslo politiforening.

– Det forebyggende arbeidet svekkes når mindre alvorlige saker med kjent gjerningsperson ikke etterforskes. Hvis en sykkeltyv blir møtt med straffereaksjon, er det større sannsynlighet for at personen ikke stjeler en sykkel igjen, sier hun.

Forstår at folk reagerer

Påtaleleder Beate Brinch Sand bekrefter at saker med kjent gjerningsperson henlegges og sier hun forstår at det kommer reaksjoner mot praksisen. Men hun mener henleggelsene er tvingende nødvendige, siden restansene i Oslo politidistrikt har bygget seg kraftig opp det siste halvåret.

– Samlet sett har det økt med mange hundre saker siden sommeren. Vi gjør dette for å få kontroll. Signalet til enhetene er at mindre alvorlige saker kan henlegges på grunn av kapasitet, etter en grundig vurdering av hver enkelt sak, sier påtaleleder Beate Brinch Sand.

Hun understreker at praksisen kun skal gjelde for en kortere periode.

– Dette er ikke en situasjon vi ønsker å være i, sier påtalelederen.

Ap: Regjeringen sultefôrer politiet

Aps Jan Bøhler, stortingsrepresentant for Oslo Arbeiderparti, sier henleggelsene er et eksempel på hva som skjer når regjeringen «sultefôrer politidistriktene midt i en reformprosess».

– Vi har lenge påpekt utfordringene knyttet til stramme budsjetter og har derfor også foreslått 300 millioner kr mer til politi og påtale i vårt alternative budsjett.

– Det er ingen tvil om at det begynner å bli en stund siden H og FrP kunne betegne seg som lov- og- orden-partier, med de elendige politibudsjettene de leverer. Dette er et varsel om en alvorlig budsjettsituasjon, mener Bøhler.

Les også