Innenriks

Inga Marte Thorkildsen. Foto: Åsmund Holien Moe.

Har Oslos skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) vist klanderverdig inhabilitet ved å fremme interessene til en tidligere arbeidsgiver i sitt politiske virke, uten å gjøre oppmerksom på at hun var inhabil?

Spørsmålet reises etter eksempler på favorisering av Forandringsfabrikken, en stiftelse som leverer barnevernsrelaterte tjenester til det offentlige, hvor Thorkildsen altså arbeidet frem til hun ble byråd i 2015.

Tirsdag skrev Dagbladet om en video med Thorkildsen som er blitt vist på flere barnehager i Oslo, hvor Forandringsfabrikken får flere minutters taletid. Visningen har skapt reaksjoner blant foreldre.

Hallstein Bjercke, som er lokalpolitiker for Venstre i Oslo, reagerer også:

– Politikere i maktposisjoner som Inga Marte Thorkildsen bør alltid være varsomme på å bruke for mye plass på seg selv, spesielt dersom det stilles spørsmål om deres rolle og habilitet, sier Bjercke.

– I videoen gis jo Forandringsfabrikken stor plass, og Inga Marte Thorkildsen spiller selv hovedrollen i filmen. Det reiser jo en rekke spørsmål om hvilke vurderinger som er blitt gjort av byrådet når man velger å lage en slik film. Det viktigste nå er å få avklart om anbudsregler er brutt, men en film som dette vekker også spørsmål om Thorkildsens rolleforståelse som byråd og hennes habilitet til live, sier Bjercke og legger til:

– Jeg vet at byråden har et stort engasjement for barn i Oslo, og at Forandringsfabrikken gjør en god jobb. Men i lys av sakene rundt Inga Marte Thorkildsen, og det at hennes habilitet overfor Forandringsfabrikken aldri er vurdert, mener jeg denne filmen er uryddig og uheldig.

Byrådens habilitet overfor stiftelsen er aldri blitt vurdert, skriver Dagbladet. Byrådet fremholder at CV-en hennes er offentliggjort på nettet.

Torsdag skriver avisen at Inga Marte Thorkildsen ifølge Bjerkes tidligere bydelsdirektør Kari-Anne Mathisen hadde lagt press på bydelene for at disse skulle benytte seg av Forandringsfabrikkens tjenester.

– Forandringsfabrikken var ofte tema i møtene mellom alle bydelsdirektørene og Inga Marte Thorkildsen. Jeg opplevde at Thorkildsen presset på for at bydelene som ikke brukte Forandringsfabrikken, måtte begynne å gjøre det så raskt som mulig, sier Mathisen.

– Vi brukte Forandringsfabrikken før Thorkildsen ble skolebyråd også. Men etter at hun kom inn, ble det en voldsom aktivitet. Hun brukte dem som innledere på møter, og var veldig klar på at vi burde samarbeide tett med Forandringsfabrikken, sier Kari-Anne Mathisen videre.

Grünerløkkas tidligere bydelsdirektør Heidi Larssen forteller til avisen at hun også ble oppfordret til det samme, men sier hun «ikke er kjent som en som lar seg presse». Men Larssen legger til at hun ikke var blitt informert om det tidligere arbeidsforholdet, samt at hun ble overrasket over å høre at Thorkildsen hadde arbeidet for stiftelsen.

Jeg føler hun har opptrådt uryddig, sier Larssen.

Også an anonym kilde i Utdanningsetaten forteller om opplevd press.

Via byrådssekretær Anna Tresse (SV) svarer byråden at det hverken handler om pålegg eler instruksjon. Inga Marte Thorkildsen ønsker selv ikke å kommentere saken overfor Dagbladet.

Thorkildsens partifelle Audun Lysbakken måtte i 2012 gå av som statsråd på grunn av inhabilitet da avisen avslørte direkte økonomiske tilskudd til en nyopprettet organisasjon hvor en kamerat av ham var styreleder. Kort tid etterpå ble Lysbakken valgt til SVs partileder.

 
 

Støtt Document

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Kjøp Kent Andersens bok fra Document Forlag her!

Les også