Tre av «oktoberbarna» fra Afghanistan som ble presentert på TV 2 i fjor høst.

Norge får igjen kritikk fra FNs barnekomité som er bekymret for barns levevilkår i asylmottak, retur til utrygge områder og barn som forsvinner fra asylmottak.

– Jeg er veldig glad for at komiteen kommer med flere klare anbefalinger knyttet til barn med fluktbakgrunn. Dette er en av gruppene med barn i Norge som er mest utsatt, sier barneombud Anne Lindboe.

Norske myndigheters behandling av enslige, mindreårige asylsøkere har vært kritisert en rekke ganger av FNs barnekomité. I rapporten som kom onsdag, gjentas kritikken.

– Jeg vil si at utviklingen går i feil retning. Rettighetene til denne gruppen har blitt svekket, sier Lindboe.

Redd Barna mener at regjeringen og barneminister Linda Hofstad Helleland (H) nå må lytte til kritikken.

– Dette er tredje gangen bare i løpet av dette halvåret at Norge får kritikk av et FN-organ for sin behandling av barn som har flyktet alene til Norge. Som Menneskerettighetskomiteen og Torturkomiteen, er også Barnekomiteen bekymret for at Norge gir enslige mindreårige over 15 år et dårligere omsorgstilbud enn andre barn i Norge, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

OPPDATERES