Tomt nyhetsstudio. NRK sparer millioner i lønn, men regner likevel med å tape penger på streiken. (Foto: NRK)

NRK sparer 4 millioner kroner hver dag under journaliststreiken. Likevel regner kanalen med å tape penger fordi produksjoner stanses av streiken.

– Vi vet at vi har masse forpliktelser, som nå ser ut til ikke å materialisere seg. Det vil koste ganske store summer. Dette handler jo om produksjoner det er jobbet med i lang tid, som må forskyves til man får folk tilbake igjen på jobb, sier økonomidirektør Andreas Norvik til Dagens Næringsliv.

NRK kan ikke oppgi noen konkret sum på ekstrautgiftene i forbindelse med streiken og lønn til ikke-streikende arbeidere ved produksjoner som står stille. Norvik regner imidlertid med at disse utgiftene vil overgå det kanalen sparer i lønnsutgifter.

Ifølge DN er det sistnevnte tallet 4 millioner kroner per dag. De innsparte utgiftene kommer som følge av at Norsk Journalistlag tirsdag tok ut 1.700 NRK-journalister i streik.