Pengene som Norge svir av i problemområder utenlands, angivelig med gode intensjoner, utgjør ikke bare store bortkastede beløp: de virker av og til mot sin hensikt også.

Midtøsten-forsker Dag Tuastad ved Universitetet i Oslo opplyser til Dagens Næringsliv at 80 millioner av de norske bistandskronene til de palestinske områdene i år, går med til å betale endel av selvstyremyndighetens ansatte i Gaza for ikke å gjøre noenting.

Bakgrunnen for denne mildest talt eiendommelige ordningen er at selvstyremyndigheten (PA) tok 70.000 offentlig ansatte ut i streik da Hamas tok makten i Gaza i 2007. Siden fikk man i stand en avtale med giverlandene om at de streikende fortsatt skulle få lønn.

Resultatet er at Hamas satte sine egne folk til å gjøre jobbene disse ansatte i PA gjorde før, blant annet med det resultat at skolene fikk mer islamistiske lærere enn før.

Og det slutter ikke med dét:

UNICEF og andre organisasjoner har reagert, og startet opp etterutdanning for Hamaslærerne. Ironien for skattebetalere i Vesten er at de betaler for både etterutdanningen for Hamas-lærerne, og PA-lærerne som sitter hjemme i Gaza. På toppen av det hele jobber mange av PA-lærerne som privatlærere, og får dobbel lønn.

UD aner ikke hvor mye norske penger som er gått med til Hamas-lærere, men sier at bistanden til PA er nødvendig «for å forhindre en humanitær katastrofe», og at bidraget er gått med til et meget suksessrikt palestinsk statsbyggingsprosjekt – der altså Hamas-tjenestemenn i praksis er en del av byggverket.

Den eneste trøsten for norske skattebetalere er at det sannsynligvis er billigere at folk naver i Gaza enn i Norge.

 

Dagens Næringsliv: Lønnes for ingenting (11. juli, ikke på nett)