Ofre for palestinsk terror saksøker Biden-administrasjonen for å ha bevilget nesten en halv milliard dollar til palestinske selvstyremyndigheter. Det fryktes at pengene kan være med på å finansiere det palestinske «pay-to-slay»-programmet som sikrer lønn til terrorister og deres familier.

«Pay-to-slay»

Saksøkerne som er representert av America First Legal Foundation, ber retten stanse Biden-administrasjonens hjelp så lenge palestinerne viderefører pay-to-slay-programmet, hvilket de mener strider mot Taylor Force Act av 2018. 

Loven er oppkalt etter Taylor Force som ble drept i 2016 av en palestinsk terrorist. Den sperrer alle amerikanske utbetalinger til palestinske selvstyremyndigheter inntil de stanser finansieringen av terrorister.

Det amerikanske utenriksdepartementet som er saksøkt, har formelt slått fast overfor Kongressen at de palestinske selvstyremyndighetene betaler terrorister og oppfordrer til vold mot Israel. 

Stanset av Trump

Søksmålet er anlagt av amerikanske ofre for palestinsk terror sammen med representant Ronny Jackson. Forces familie er  sammen med overleverne av en palestinsk selvmordsbombing i 2003, Jackson og Sarri Singer, oppført som saksøkere.

Trump-administrasjonen frøs midlene til på grunn av den økonomiske støtten til terrorister under pay-to-slay-programmet.

Jo verre terror, desto mer penger

Ifølge Times of Israel betalte palestinske selvstyremyndigheter 187 millioner dollar i lønn til fengslede terrorister og familiene til drepte terrorister i 2020.

Lønnssystemet er skalert. Begynnerlønnen er på om lag 4000 kroner i måneden, mens toppnivået er på nærmere 35.000 kroner i måneden. Nivået er høyere jo verre terrorhandling som er begått, og jo lenger vedkommende har sittet fengslet. 

Lønnsøkning bak murene

Palestinian Media Watch refererte i sommer en nyhet fra de palestinske selvstyremyndighetenes egen avis Al-Hayat Al-Jadida om at en rekke terrorister fikk innvilget lønnsøkning av president Mahmoud Abbas.

Ifølge palestinsk informasjon satt det pr. slutten av juni 2022 «omtrent 4650» palestinske terrorister i israelske fengsler. Hver av dem garanteres lønn for deltagelsen i terror. Med et økende antall «veteranfanger», øker selvstyremyndighetenes utgifter. 

«Veteranfange» er palestinernes begrep for dem som sammenhengende har sonet minst tyve år i fengsel. Antallet steg i juni til 233 som følge av soningstiden etter den grusomme Al-Aqsa-intifadaen 2000–2005 etterhvert passerer tyve år. Under Al-Aqsa-intifadaen ble mer enn 1100 israelere myrdet.  

Norske penger går ikke til terror

I 2021 ga Norge 947 millioner kroner i bistand til palestinerne.

Det norske utenriksdepartementet og Anniken Huitfeldt hevder å ha fått forsikringer om at norske bistandsmidler ikke brukes til å finansiere ordningen med lønn til fengslede terrorister.

En rapport fra 2017 påviste at palestinske skolebøker lærer barna opp til å bli martyrer samt at de demoniserer og fokuserer på utslettelse av Israel. Da denne fikk oppmerksomhet holdt Norsk UD i 2021 tilbake deler av bistanden til den palestinske utdanningssektor. 

Annikens grep skal ha forskrekket palestinerne i den grad at de allerede på høsten samme år hadde skrevet om skolebøkene nok til at UD igjen fant det forsvarlig å sende dem penger.

Les også:

Palestinerne ødelegger sine egne barn

 

 

 

Boken «De helliges leir» anbefales!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene våre. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.