FrPs utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde reagerer på at palestinske myndigheter lønner terrrorister. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Palestinske myndigheter lønner terrorister, men i den engelske versjonen av budsjettet heter det at de 2,5 milliarder kronene går til «pensjon».

Avisen Dagen har sett på de palestinske selvstyremyndighetenes (PA) budsjettrapporter, som viser hva pengene brukes på. Det var betydelige avvik i rapportene mellom februar og juni i år, skriver avisen.

Rapportene kommer månedlig i én engelsk og én arabisk versjon.

I den arabiske versjonen står det at PA i første halvår bevilget 2,5 milliarder kroner i lønn til palestinere som er dømt for terror i israelske domstoler. I den engelske versjonen står de samme pengene oppført som utgifter til pensjon.

Budsjettposten for lønn til terrordømte er fjernet fra den engelske versjonen.

Det var vaktbikkjeorganet Palestinian Media Watch (PMW) som først omtalte ulikheten mellom budsjettene.

– Kan det være at PA har oversatt alt riktig, bortsett fra dette punktet, fordi de ikke ønsker at donorland ser at man fortsatt bruker millioner av shekel hver måned for å belønne terrorister? spør Maurice Hirsch og Itamar Marcus, ledere i PMW på organisasjonens nettsider.

Norge donerte i fjor 615,9 millioner kroner i bistand til palestinerne. Ifølge Norad gikk 83 millioner til direkte budsjettstøtte til palestinske selvstyremyndigheter.

De politiske reaksjonene er sterke.

– At man forsøker å lage flere versjoner av regnskapet for å dekke over forhold som man vet europeiske land er sterkt kritiske til, er dessverre ikke overraskende, men likevel høyst kritikkverdig, sier KrFs parlamentiske leder Hans Fredrik Grøvan til Dagen.

FrPs stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen har tidligere tatt til orde for å kutte i bistanden til palestinerne så lenge ordningen med terrorlønn eksisterer.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sa i fjor at Norge har fått forsikringer om at norske penger ikke går til å lønne terrorister.

Det holder ikke, sier FrPs utenrikspolitiske talsmann Christian Tybring-Gjedde:

– Vi har lenge påpekt at man ikke kan hevde at akkurat de norske pengene ikke går til terrorlønn. Det blir som å hevde at penger fra venstre lomme er annerledes enn penger fra den høyre, og at disse ikke kan forveksles, sier Tybring-Gjedde til Dagen.

Også SV reagerer.

– Dette er alvorlig. Vi aksepterer ikke at bistandsmidler går til vold eller terror. Det gjelder både her og i saken om palestinsk skolepensum, sier stortingsrepresentant Petter Eide (SV) til Dagen.

Eide vil likevel ikke kutte i palestinabistanden. Han er generelt kritisk til direkte budsjettstøtte som bistandsmiddel, og mener kontrollen må bli bedre.

Budsjettrapportene ligger fortsatt på palestinske selvstyremyndigheters nettsider, men dokumentene ble endret 30. august, fem dager etter PMWs avsløring, slik at den arabiske og den engelske versjonen nå er identiske, skriver Dagen.

Palestinske selvstyremyndigheter har ennå ikke kommentert saken.

Kjøp Klima Antiklimaks her!