En gruppe migranter ombord på et redningsfartøy venter på å gå i land på havnen i Malaga den 26. april 2018 etter å ha blitt plukket opp i Middelhavet. Foto: Jon Nazca / Reuters / Scanpix.

 

I forbindelse med konferansen State of the Union, som fant sted ved European University Institute i Firenze 10.–12. mai, har YouGov gjennomført en spørreundersøkelse i elleve EU-stater for å finne ut hvilke saker folk synes er de viktigste for unionen.

Undersøkelsen er gjennomført i Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Spania, Polen, Danmark, Sverige, Finland, Litauen og Hellas, og for ni av de elleve landene viser det seg at innvandring er spørsmålet respondentene er mest opptatt av:

Det er kun i Spania og Polen at innvandringsspørsmålet ikke anses som viktigst, men «bare» nest viktigst.

I de elleve landene sett under ett anses terrorismen som det nest viktigste spørsmålet for EU:

Det kan synes paradoksalt at Polen og Italia vurderer terrortrusselen såpass forskjellig. Polen har ikke hatt islamterror, ei heller all verdens utsikter til det med dagens demografi, men anser saken likevel som viktigst. Italia har heller ikke hatt nevneverdig islamterror, men det er kanskje litt tilfeldig med tanke på at jihad-celler oppdages rett som det er.

Kanskje er det fordi italienerne har erfaring med overvunnet terror at de ser kjøligere på saken, mens det for polakkenes vedkommende muligens er truslene om at Brussel opphever en paradisisk tilstand hva islamterror angår, som gir saken høyest prioritet.

Ikke i noen av landene er det økonomien som jevnt over gir størst grunn til bekymring:

Derimot vekker arbeidsledigheten bekymring i Sør-Europa:

I Spania, som har en arbeidsledighet på 17 %, er dette spørsmålet sågar ansett som viktigst.

Rekkefølgen innvandring–terror–økonomi har en viss logikk, all den tid innvandringen er den enkeltfaktoren som forandrer Europa mest, og dermed også får konsekvenser for nær sagt alle andre saksfelt.

 

Kjøp Christopher Caldwells «Revolusjonen i Europa – innvandring, islam og Vesten» fra Document Forlag her.