Nytt

Illustrasjon: depositphotos

 

Så hvordan er egentlig stemningen blant folk i de gjenværende EU-landene ett år etter at britene i folkeavstemning besluttet å forlate unionen? Nye meningsmålinger fra PEW Research Center som er utført i ti EU-land, gir noen svar.

PEW har i tiden 2. mars til 17. april intervjuet 9935 personer i Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Italia, Nederland, Polen, Spania, Sverige og Storbritannia om deres syn på forskjellige EU-relaterte spørsmål, og det kanskje viktigste funnet er at Brexit ikke ser ut til å avstedkomme noen større dominoeffekt. Et flertall av de spurte i de ni andre landene vil nemlig forbli i unionen:

Flertallet er minst i Italia, som er hardt prøvet både på grunn av migrasjonen og fellesvalutaen, men enn så lenge tilsynelatende nokså trygt.

Ikke desto mindre er det 53 % av de spurte i de ni landene som ønsker en folkeavstemning om spørsmålet. Det å bli hørt er altså viktig, kanskje ikke så overraskende med tanke på at unionen har for vane å ignorere folkeavstemninger, som den helst skulle sett ikke fantes.

Et mønster som går igjen i meningsmålingene, er at flertallet av de spurte gjerne ser at deres egne land treffer beslutninger i viktige spørsmål, og ikke EU. Dette gjelder fremfor alt i migrasjonsspørsmålet:

Nesten tre fjerdedeler av de spurte vil altså at deres egen regjering bestemmer hvilke borgere utenfra EU som skal få opphold i deres egne land. Misnøyen med EUs håndtering av flyktningespørsmålet er formidabel i Hellas (91 %), Italia (81 %) og Sverige (78 %). Når de østeuropeiske statene setter seg på bakbena mot unionens omfordelingsplan for asylsøkere, er det ikke overraskende i tråd med folkeviljen også i Vest-Europa.

Også i handelspolitikken er det et flertall i viktige land som Frankrike, Polen og Spania som ønsker større makt til de nasjonale hovedstedene.

EU-borgerne vil altså beholde unionen, men de vil også ha tilbake demokratiet sitt. Er noe slikt mulig uten å «tørke ut sumpen» i Brussel – om overhodet?

 

PEWThe TelegraphThe TimesBreitbart