Nytt

Migranter som er blitt plukket opp i Middelhavet av spansk redningstjeneste, er kommet til havnen i Malaga den 9. desember 2018. Foto: Jon Nazca / Reuters / Scanpix.

En opinionsundersøkelse som den amerikanske tenketanken Pew Research Center har gjennomført i 27 land verden rundt i løpet av våren 2018, viser at langt flere av de spurte har et negativt syn på migrasjonen enn et positivt.

Undersøkelsen omfatter ti europeiske land – Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Polen, Nederland, Ungarn, Sverige og Hellas – og i fem av dem sier mer enn halvparten av de spurte at de ønsker mindre eller null innvandring til sine land:

Figur: Pew Research Center.

I samtlige land er andelen som ønsker mindre eller null innvandring, større enn den som ønsker mer. Også Tyskland og Sverige er blant landene hvor mer enn halvparten er negative.

Each of these countries served as some of the most popular transit or destination countries during Europe’s recent surge in asylum seekers. (In several countries, most disapprove of how the European Union has handled the refugee issue.)

I Israel sier 73 prosent av de spurte at de ønsker seg null eller mindre innvandring, en andel som såvidt er høyere enn de tilsvarende i Ungarn og Italia.

Interessant nok blir også utvandringen ansett som et problem, ikke minst fra landene som opplever såkalt hjerneflukt:

Among surveyed nations, Greece and Spain – two countries that have seen significant numbers of people move abroad in recent years – have the highest shares of people who say this is a very or moderately big problem (89% and 88%, respectively).

FNs migrasjonsavtale, som tilrettelegger for mer legal migrasjon, kommer altså på et tidspunkt hvor opinionen i Europa blir stadig mer negativ til migrasjon.

Pew-undersøkelsen ser ikke ut til å ha vært omtalt i andre europeiske storaviser enn Die Welt.

 

Kjøp Jean Raspails roman «De helliges leir» fra Document Forlag her.