Nytt

Storbritannias folkeavstemning om medlemskapet i EU ser ut til å inspirere lignende tanker i andre EU-stater. En fersk meningmåling fra Ipsos Mori viser nemlig at betydelige andeler av de spurte ønsker å stemme over medlemskapet i Belgia (42 %), Frankrike (55 %), Tyskland (40 %), Ungarn (38 %), Italia (58 %), Polen (41 %), Spania (40 %) og Sverige (43 %).

I to av de tyngste medlemsstatene, Frankrike og Italia, er det altså et flertall som ønsker en folkeavstemning tilsvarende den som finner sted i Storbritannia den 23. juni.

Meningsmålingen viser også at oppslutningen om utmelding er størst nettopp i Frankrike (41 %) og Italia (48 %), mens andelene er klart lavere i Belgia (29 %), Tyskland (34 %), Ungarn (29 %), Polen (22 %), Spania (26 %) og Sverige (39 %).

The Telegraph skriver at en eventuell Brexit risikerer å avstedkomme en dominoeffekt i resten av unionen. Det er nemlig 48 % av de spurte EU-borgerne som tror at andre land ville følge etter Storbritannia ut av unionen.

Målingen vitner om et stemningsskifte i EU som tyder på at fremmedheten stikker dypere enn at problemene med å holde unionen samlet vil være løst hvis britene blir igjen.

 

The Telegraph