EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Vincent Kessler / Reuters / Scanpix.

En opinionsundersøkelse som er blitt gjennomført for EU-parlamentet i samtlige av unionens medlemsland, viser at 59 prosent av alle de spurte mener at EU-medlemskapet er en god ting for deres respektive land.

I 21 av EUs 28 medlemsland er det mer enn halvparten av de spurte som mener det er bra for landet deres å være med i unionen.

Kilde: EU-parlamentets rapport Parlemeter 2019.

Variasjonen i oppslutningen varierer imidlertid sterkt mellom medlemslandene. I Irland og Luxembourg er det hele 81 prosent som er positive til landenes EU-medlemskap, mens den tilsvarende andelen for Italia og Tsjekkia bare er 37 prosent.

Et generelt trekk ved resultatene er at entusiasmen på EU-medlemskapets vegne jevnt over er størst i Nord- og Vest-Europa, og minst i Sør- og Øst-Europa. Det finnes riktignok unntak, all den tid folk både i Spania og Ungarn er forholdsvis positive, og britene, som formodentlig er på vei ut av EU, er forholdsvis negative.

77 prosent av de spurte vil ha mer informasjon om hva EU-institusjonene driver med, skriver NTB.

 

Kjøp Kjell Skartveits nye bok her!