Rytterstatue av St. Stefan (ca. 969–1038), Ungarns første konge, ved Mathias-kirken på Slottshøyden i Budapest. Foto: Mstyslav Chernov / Wikimedia Commons.

Resolusjonen i EU-parlamentet som med 455 mot 145 stemmer fordømmer Polens nye abortlov, er prinsipielt viktig, for den illustrerer hensikten med unionens hardkjør mot land som Polen og Ungarn: Globalistisk kamp mot suverene stater. I EUs optikk er suverene stater det stoffet kriger er laget av.

Landene som får unngjelde, er ikke bare EU-medlemsstater som holder fast ved sin suverenitet, de er også styrt av sosialt konservative regjeringer i homogene nasjonalstater med en kristen identitet som avviser massemigrasjon, islam, kjønnsideologi og annet selvskadende liberalistisk tankegods. Kort sagt alt det man en gang forbandt med Europa.

For en union med en sterkt nasjonsfiendtlig ideologi, som selv tar mål av seg til å bli en superstat med global vekt, kan det ikke tåles at Polen, Ungarn og andre østeuropeiske land ikke ønsker å oppløses i et slags europeisk svar på Sovjetunionen – til det husker de originalen litt for godt ennå.

De siste årenes hardkjør fra EU mot de to landene er omgitt av et kolossalt hykleri. Regjeringene i Warszawa og Budapest anklages ikke bare for å være autoritære, men for ikke lenger å være ordentlige demokratier – eller rettsstater.

Brussel kunne med langt større treffsikkerhet ha rettet de samme anklagene mot seg selv.

EU ble aktivt antidemokratisk i 2005, da unionen begynte å ignorere resultatene av folkeavstemninger som sa nei til mer sentralisme. Folkeflertallene både i Frankrike, Nederland og Irland ble glatt ignorert.

EU har også i stadig større grad begynt å legge seg opp i medlemslandenes indre anliggender, og forlangt at de retter seg etter unionens diktat. Hva kan være mer autoritært enn det?

Tyskland kunne dessuten oppheve rettsstaten både nasjonalt og på EU-nivå da lover og regler ble satt til side for å slippe mer enn en million ulovlige migranter inn i Europa i 2015–16. Det burde Angela Merkel ha fått unngjelde for, men reglene er ikke de samme for EUs sterke kvinne som for noen ferske medlemsland i Øst-Europa som betraktes med blærete overlegenhet.

Propagandakrigen som systemtro luddermedier Europa rundt fører mot Polen og Ungarn i disse dager, prøver å gi inntrykk av at de to landene selv har mye å tape på å blokkere EUs langtidsbudsjett og kriseplan, siden de er nettomottagere av penger fra unionen.

For Warszawa og Budapest handler imidlertid ikke dette først og fremst om penger, men om suverenitet. Hvis de svelger rettsstatsklausulen, kan Brussel siden bruke den som trussel mot dem helt etter eget behag.

Selv er de dessuten ikke i nærheten av å være hardest rammet økonomisk av pandemien. Polens reduksjon i brutto nasjonalprodukt i år forventes av EU-kommisjonen å bli på skarve 3,6 prosent. Den forventede tilbakegangen for Ungarn på 6,4 prosent er uansett bedre enn den tilsvarende størrelsen for hele unionen på 7,4 prosent. I Frankrike og Italia forventes en BNP-reduksjon på nesten ti prosent.

Faktum er at de østeuropeiske statenes finanser er sunnere enn de fleste vesteuropeiske sådanne. Både Frankrike og Italia, eller for den del Belgia, har en statsgjeld på over 100 prosent av BNP. For Ungarn er forholdet mellom gjeld og BNP på 78 prosent, for Polen 57 prosent – en lavere gjeldsgrad enn Tysklands på 71 prosent.

Dertil kommer at polakker og ungarere har sin egen valuta, som de ved behov kan bruke instrumentelt uten å be om lov til å føre sin egen pengepolitikk hos Den europeiske sentralbanken (ECB).

Det er altså hverken Polen eller Ungarn som har hastverk med å få frigjort de 1800 milliarder euroene som skal sprøytes inn i EU-økonomien. Dersom det ikke fantes andre hensyn enn økonomiske og finansielle, kunne de utsette kriseplanen lenge.

Det ville være uhyre enkelt for EU å oppgi klausulen om at medlemsland som anses å bryte rettsstaten, ikke skal få overført penger fra unionen. Det ville også være det mest rasjonelle.

Men den globalistiske ideologien som nå er fullstendig dominerende i EU, er ikke rasjonell, den er drevet av hat. Hatet mot Polen og Ungarn er ikke vesensforskjellig fra hatet mot Israel, som også er en suveren nasjon med sterk bevissthet om sine egne åndelige røtter. Den mafiøse innstillingen til Storbritannia under forhandlingene om øyrikets utmelding, eller for den del det hvitglødende hatet mot Trump, må også forstås i globalistisk lys.

EUs essensielt antikristne holdning til Polen og Ungarn begynner å minne om den antisemittiske holdningen til Israel. Unionen er blitt nokså muslimsk i hodet, og har således erklært Polen og Ungarn jihad.

Det spørs imidlertid ikke om unionen forregner seg hvis den etterstreber de to landenes underkastelse. Deres makt og utstrekning har riktignok variert voldsomt gjennom tidenes løp, men begge har eksistert som nasjoner i ca. tusen år. Det er all grunn til å tro at det vil finnes et Polen og et Ungarn den dagen EU går samme vei som dinosaurene.

I mellomtiden er det bare å avvente hva som blir det kjøttetende beistets neste trekk.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

Støtt oss fast med Paypal:


 

Kjøp julegaver fra Document Forlags utsøkte utvalg her!

Vi i Document ønsker å legge til rette for en interessant og høvisk debatt om sakene som vi skriver om. Vennligst les våre retningslinjer for debattskikk før du deltar.