Medlemmene av EU-parlamentet er samlet i Strasbourg den 12. september 2018. Foto: Vincent Kessler / Reuters / Scanpix.

Når EU-parlamentet med 448 mot 198 stemmer vedtar å innlede en aldri tidligere benyttet straffeprosedyre mot Ungarn fordi landet skal ha gjort seg skyldig i en smørbrødliste av anklagepunkter, er det en rent politisk forfølgelse av et medlemsland som ikke føyer seg etter et totalitært, sentralistisk prosjekt hos Brussel-eliten som har pågått i flere år.

Ungarn anklages essensielt for å ha krenket rettsstaten, og blant tingene landet angivelig er skyldig i, er manglende uavhengighet i rettsvesenet, manglende pressefrihet og akademisk frihet, korrupsjon og krenkelse av asylanters rettigheter. Alt dette sies å krenke det europeiske prosjektets grunnprinsipper.

Isolert sett er ikke absolutt alt dette uten grunnlag. Det er ingen tvil om at Ungarn er et forholdsvis korrupt land. Men akkurat på det punktet har Ungarn selskap av mange andre medlemsstater. Så hvorfor gå spesielt etter ett land?

Andre punkter er mer komiske. Den akademiske friheten påstås å være truet kun fordi den ungarske regjeringen har truffet mottiltak mot George Soros’ rent politiske bruk av en utdanningsinstitusjon. Hva pressefrihet angår, skal regjeringens grep om bransjen ha resultert i mindre mediemangfold. Og den anklagen kommer fra en gruppe land hvor det knapt finnes medier som ikke omtaler Sverigedemokraterna og andre lignende partier som høyreekstreme.

Hvem er det egentlig som har stått for de alvorligste angrepene på rettsstaten i EU de senere årene? Mon tro om det ikke er Angela Merkel, som satte gjeldende regler til side og gav Europa mer enn en million innbyggere som er uønsket av de opprinnelige befolkningene? Hvorfor er det ikke hun som er gjenstand for en prosess?

Fordi hun representerer det totalitære prosjektet, som blant annet går ut på å kompensere for de lave fødselstallene i unionen ved import av mennesker utenfra Europa. Ungarn avviser dette, og skal derfor straffes.

EU påberoper seg å beskytte demokratiet, men gjør i virkeligheten det stikk motsatte, og har gjort det lenge – aller grovest siden 2005 ved å ignorere resultatene av folkeavstemninger i flere land.

EU-parlamentet kan etter dagens vedtak sammenlignes med FNs menneskerettighetsråd, hvor menneskerettsverstinger som Saudi-Arabia er representert. Rådet har hatt en så sterk tilbøyelighet til å gå etter Israel hele tiden, at USA har trukket seg derfra. Rådet er etter hvert blitt en dårlig vits, og EU-parlamentet er blitt det samme.

Slik islamske og andre stater manifesterer antisemittisme ved å forfølge Israel ut over alle rimelige proporsjoner, legger store deler av EUs politisk elite for dagen et uforsonlig hat mot nasjonalstater som ikke uten videre bøyer seg for diktatene fra Brussel, Berlin eller Paris.

Hatet mot Ungarn og hatet mot Israel er to sider av samme sak: Begge er nasjonalstater med en sterk identitet – den ene kristen, den andre jødisk – som er klare på at de ikke vil utslettes demografisk.

Hensikten med aktiveringen av artikkel 7, er således ingen annen enn å påføre Ungarn et prestisjenederlag som skal skremme andre land fra å opptre selvstendig. Prosessen er som et ekko av den diplomatiske utfrysingen som Østerrike ble gjenstand i år 2000, da østerrikerne hadde vært av den frekkhet å stemme Frihetspartiet frem til regjeringsdeltagelse.

Men prosessen risikerer å virke mot sin hensikt, og ikke bare fordi den har få sjanser til å komme helt i mål, i første omgang gitt at 4/5 av Det europeiske råd må samtykke til å gå videre. (Deretter behøves en enstemmighet som Polen neppe vil være med på.)

EPP-gruppen – den største i EU-parlamentet, som Orbáns parti Fidesz tilhører – er splittet i saken. Et parti som Forza Italia valgte for eksempel å stemme sammen med Lega mot å bruke artikkel 7 mot Ungarn. Regjeringspartier i Italia, Østerrike og Belgia står på Ungarns side. Og det er ikke Merkel-fløyen i EPP som har den politiske vinden i ryggen.

Den formen for maktmisbruk som EU-parlamentet tyr til, vil samle kreftene som står på Ungarns side og gjøre dem mer standhaftige. Og om åtte måneder vil de erobre en større andel av mandatene i parlamentet. Det flertallet som nå har bestemt seg for å ydmyke Ungarn, blir litt mindre mektig. Da blir lignende avstraffelser vanskeligere å gjennomføre.

The powers that be tror tilynelatende at de kan stanse det som avtegner seg stadig tydeligere som en tung historisk trend. De kan ha forregnet seg.

 

Støtt Document ?

Vi setter stor pris på om du kan gi et månedlig beløp. Dette gir oss en forutsigbar inntekt og gjør oss i stand til å publisere mer og bedre.

 

Bestill Douglas Murrays bok «Europas underlige død» fra Document Forlag her!