Nytt

Kvinnen som hevder Terje Søviknes (Frp) forgrep seg på henne da hun var 16 år, søker voldsoffererstatning, ifølge Aftenposten.

Terje Søviknes, som i dag er olje- og energiminister, har hevdet at de to hadde frivillig sex på FpU-Landsmøtet i Langesund i år 2000, mens kvinnen sier det ikke var frivillig. Saken ble etterforsket i 2001 og henlagt som «intet straffbart forhold».

I et lengre intervju med Aftenposten forteller kvinnen sin versjon av det som skjedde for 18 år siden. Hun sier at metoo-kampanjen er en viktig grunn til at hun har gitt intervjuet. I artikkelen kommer det fram at kvinnen nå søker voldsoffererstatning for depresjoner og psykiske skader som hun mener er en direkte følge av hendelsen. Siden beviskravene i erstatningssaker er lavere enn i straffesaker, kan det tilkjennes erstatning til tross for henleggelsen.

– Det er først nå kvinnen har forstått omfanget av de psykiske senskadene, sier kvinnens advokat, Jannicke Keller-Fløystad.

Terje Søviknes sier han ikke vil ha noen mening om at kvinnen nå søker erstatning.

– Det er en rettighet hun har. Det får bli opp til Kontoret for voldsoffererstatning å ta stilling til det. Jeg registrerer at det er litt ulike versjoner av det faktiske hendelsesforløpet, sier han til Aftenposten. Søviknes viser til at det som ble gjort av undersøkelser og «omfattende etterforskning» av politiet, endte med at statsadvokaten henla saken.

Han har også forklart seg utfyllende til avisen om saken i en egen artikkel.