Illustrasjonsfoto: Wikimedia Commons.

 

Det ble født 4,2 prosent færre barn i Norge i de tre første kvartalene i fjor, sammenlignet med samme periode året før.

Det viser tall fra Navs statistikk over mottakere av barnetrygd.

I alt ble det født 58.890 barn i Norge i 2016. De tre første kvartalene i fjor var tallet 43.890. Vanligvis er fødselstallene lavest i fjerde kvartal.

Det betyr at Norge ligger an til å få det laveste antall nyfødte siden begynnelsen av 2000-tallet, da nivået lå på vel 55.000 fødsler årlig. Fødselstallene i Norge nådde toppen i 2009 med omkring 62.000 nyfødte, men deretter har tallet falt med noen hundre årlig.

Til tross for færre barn ligger det totale antallet mottakere av barnetrygd stabilt på vel 673.000. Drøyt 81.000 av disse er menn. Andelen menn har økt fra 7,5 prosent i 2008 til 12 prosent ved utgangen av fjoråret.

Det skyldes blant annet et økende antall utenlandske statsborgere med arbeidsforhold i Norge, som har rett til barnetrygd.

De endelige fødselstallene for 2017 publiseres av Statistisk sentralbyrå i mars.

(©NTB)

Kjøp «Den ulykkelige identiteten» av Alain Finkielkraut her.