Nytt

En gruppe migranter som er blitt oppdaget på vei over Middelhavet, befinner seg ombord på en redningsbåt på havnen i Malaga den 13. januar 2018. Foto: Jon Nazca / Reuters / Scanpix.

 

Statistikk fra EUs grensebyrå Frontex som ble offentliggjort fredag, viser at de 22.900 migrantene som kom til Spania fra Marokko og Algerie i 2017, var flere enn dobbelt så mange som kom samme vei året i forveien, skriver The Times.

Selv om dette antallet er beskjedent sammenlignet med trafikken man tidligere har sett over Balkan og den sentrale Middelhavsruten, tas den kraftige økningen i trafikken til Spania som et tegn på at mennesketrafikken tilpasser seg de endrede betingelsene.

Taktikken man bruker langs disse rutene lenger vest, minner om fremgangsmåten ved natkotikasmugling, skriver den engelske avisen. Grunnen er tilsynelatende av narkotikasmuglere ganske enkelt har skiftet til menneskelige varer, men operasjonene skjer på samme vis: med hurtige motorbåter som har gode sjanser til å unngå kontrollene til havs.

Frontex forventer at migrasjonen vil fortsette å øke i 2018:

Fabrice Leggeri, the head of Frontex, said that he expected crossing attempts to increase this year. The agency was finalising plans to start a permanent border operation in the western Mediterranean and to increase the use of air surveillance.

Overfartene ender på forskjellige steder langs en kyststrekning på flere hundre kilometer:

Migrants heading to Spain arrive on beaches in Tarifa, Malaga, Almeria, Motril and Murcia. Spanish police believe that migrants pay traffickers up to €3,000 for a seat in a boat.

Det at trafikken til Spania øker når den går ned til Italia, viser at EU ikke har noen fungerende overordnet strategi for å stanse menneskestrømmen fra det afrikanske kontinentet. Som en skriver i kommentarfeltet hos The Times: «Europe is being invaded and nobody’s doing anything about it.»

Man lar seg kanskje trøste av at strømmen i øyeblikket fortoner seg mer som pipling, men hvor ser man en lykkelig langsiktig slutt her? Insentivene til å krysse Middelhavet blir neppe færre på ti, tjue eller hundre år. Vil det for alltid bare dryppe fra et tak som aldri blir reparert?

 
 

Kjøp «De helliges leir» av Jean Raspail her.