Migranter som er blitt plukket opp i Middelhavet, venter på å gå i land fra et rednings­fartøy på havnen i Malaga den 29. november 2018. Foto: Jon Nazca / Reuters / Scanpix.

Spanias regjering har utarbeidet en tiltaksplan med sikte på å redusere den illegale migrasjonen til landet med 50 prosent, opplyser to kilder i det spanske regjeringsapparatet til El País.

Bare i første halvdel av januar var det 3000 slike ankomster til landet, hvilket representerer en økning i trafikken til det som lenge har vært migrantenes hovedinnfallsport til Europa. Med et EU-valg som raskt nærmer seg, er migrasjonspolitikken blitt et prioritert område for Pedro Sanchez’ sosialistregjering.

En del av planen består i at den maritime redningstjenesten skal la være å patruljere havområdene så aktivt som den gjorde i 2018, skriver den spanske avisen.

Disse båtene skal ikke under noen omstendighet slutte å hjelpe båter i nød, men de vil vente til nødanropene kommer istedenfor å fremstå som proaktive, heter det hos kildene.

Samtidig skal det videreføres en informasjons-blackout som ble iverksatt allerede i desember, da redningstjenesten sluttet å informere om operasjonene den utførte, tilsynelatende fordi menneskesmuglere gjorde god bruk av informasjonen.

Redningstjenestens proaktive nærvær i Gibraltarstredet og Alboransjøen resulterte i at migranter ble hentet opp fra mer enn tolv hundre båter i 2018. I havområdet mellom Spania og Marokko ble 82 % av migrantene som i fjor mottok assistanse, brakt til Spania. Sanchez vil derfor legge press på Marokko for at det nordafrikanske landets kystvakt patruljerer havområdet hyppigere.

Spanske myndigheter vil også hindre NGO-er i å legge ut fra land med sine fartøy, noe man såvidt har begynt med allerede: Nylig ble Open Arms nektet å dra ut fra Barcelona. Samme beskjed fikk NGO-en Salvatore Marítimo Humanitario, som ville legge ut med sitt skip «Aita Mari».

I begge tilfeller var hovedargumentet at fartøyene ikke tilfredsstilte de nødvendige sikkerhetskravene for å ha mange personer ombord.

Regjeringen i Spania vil endelig legge press på Italia for å gjenåpne havnene der til lands. Det kan ikke være slik at Italia overlater ansvaret for migrantene til alle andre, heter det. Spania vil derfor ikke lenger være med på fordelingsplaner for migranter som forsøker å dra til Italia.

Det er ingenting som tyder på at Spania tar sikte på å bringe trafikken ned til null, slik den italienske regjeringen har etterstrebet. Spanias innenriksminister Fernando Grande-Marlaska uttalte tirsdag at han ønsker å samarbeide med afrikanske land om migrasjon i «ordnede» former. Formuleringen, som også kong Felipe ifølge El Mundo benyttet samme dag, lyder som et ekko av FNs migrasjonsavtale.

Det er således tvilsomt at sosialistpartiet i det korte løp vil unngå lekkasje av velgere til populistpartiet VOX med den skisserte planen, selv om det kanskje vil hjelpe på regjeringspartiets valgresultat med færre pressebilder av båtmigranter i tiden frem til mai. En opinionsanalyse fra Poll of Polls antyder at dette i noen grad lykkes. VOX’ suksess de siste månedene har dabbet litt av:

Men i det lange løp vil planen vanskelig kunne motstå migrasjonstrykket fra det afrikanske kontinentet. Hvor lenge lar Marokkos kystvakt seg piske til å jobbe hardere i fravær av en solid bestikkelse?

Det Spania nå vil gjøre, er simpelthen selv å la være å befordre migranter hjem til seg i samme grad som før. Regjeringen Sanchez skrur etter beste evne ned migrasjonen før EU-valget uten å gjøre noe nummer av det. I hvilken grad velgerne gjennomskuer spillet, gjenstår å se.

 

Støtt Document

Du kan enkelt sette opp et fast, månedlig trekk med bankkort: [simpay id=»280380″]

Eller du kan velge et enkeltbeløp: [simpay id=»282505″]

Du kan også overføre direkte til vårt kontonummer 1503.02.49981

Vårt Vipps nummer er 13629

For Paypal og SMS se vår Støtt Oss-side.