Nytt

Den nye regjeringsplattformen på 84 sider tar for seg alle samfunnsområder. Økt verdiskaping, flere jobber og grønn omstilling står øvest på agendaen.

– Regjeringen vil løse utfordringene gjennom et bredt sett av virkemidler for å skape et bærekraftig velferdssamfunn. Det handler om økt verdiskaping, flere jobber og grønn omstilling, heter det i innledningen.

Regjeringen lover å oppfylle Norges klimaforpliktelser, slik at Norge tar sin del av ansvaret for å løse klimautfordringen.

Den vil også arbeide for gode velferdsordninger, integrering, redusere fattigdom og skape et inkluderende arbeidsliv.

– Omstille norsk økonomi for å skape vekst, nye arbeidsplasser og sikre flere bein å stå på, står øverst på lista over tiltak.