Tegning: Karine Haaland

«Kan de ikke bare innrømme det? Det er ikke innvandringen som er problemet.
Problemet er å få  få folket til å ta til seg den nye læra. Ny-trua. Allah-trua.»

Her kan du se hele det sensurerte innlegget, som ble fjernet fra min Facebook-profil og som førte til utestengelse fra Facebook da det gikk imot deres «community standards»:

Folket og den Nye Læra              

Igjen handler det om oss og dem. Om «nordmenn» og «innvandrere». I en ny rapport – lagt frem i media – som selv gjerne, når det passer dem, omtaler en «innvandrer» som en «nordmann».

Men når nordmenn faktisk består av innvandrede og fastboende – slik media også selv ynder å fremstille det – har media dermed gjort det umulig å for seg selv å  fortsatt snakke om «nordmenn» og deres negativitet mot «innvandrere» –  og fremdeles bli tatt alvorlig.

For hva er hvem og hvem er vi? Hvem har blitt mer positive til hva? Hvem er det som i utgangspunktet var negative? Og hva var det de eller vi var så negative til? Var det menneskene selv man var negativ til – eller var det et verdisyn som er totalt i konflikt med det vestlige? Og hvem var de som var skeptiske? Hva er det egentlig det handler om!?

Media og den fordomsfrie inkluderende venstresiden var de første til å propagandere for innføringen av et mangfoldig og tolerant Norge.

Men det hadde vi i virkeligheten allerede.

For virkelighetens nordmenn og medias vekslende «nordmenn» er og har alltid vært et sammensatt folkeslag. Genetisk, religiøst og kulturellt – med et noenlunde felles verdigrunnlag. Slik har det vært i tusen år.

Det norske mangfoldet er ikke noe som kom igår, med venstresidens multikulturelle hvitløksfolkedans i en gummibåt over Middelhavet. Det norske mangfoldet har alltid vært her.

Men for media og venstre-eliten fantes det ikke noe slikt mangfold i Norge før de selv kom til makten, på Blindern og i NRK på 70-tallet. Den norske befolkningen bestod inntil da av en gjeng rasistiske, trangsynte og fremmedfiendtlige heimfødinger, som  –
ved hjelp av media og toleranseakrobatene – nå endelig ser ut til å begynne å «lære seg» å godta fremmede mennesker. Eliten har lært oss å bli åpne og tolerante – slik som de selv er i sin grenseløse verdensvandthet.

De har skjenket oss flerkulturen.

Fortell dette i de kosmopolittiske handels- og sjøfartsbyene! Bergen, Stavanger, Tromsø!  Fortell det på hvert fiskevær,  pomorhandlende grenseovergang, hver Finnskogbygd! Fortell det til samene. Til sjøfolka. Til vietnameserne. Nigerianerne og chilenerne. Til etterkommerne etter rogalandsvikingene og «Svartingene» fra Ishavet.
Fortell oss hvor rasistiske og fremmedfiendtlige «vi» var før. Før moskèene og rødvinen kom på bordet. Før media og venstresiden skjenket oss Den Nye Læra. Åpnet våre hjerter, renset våre sinn. Viste oss den Rette Vei.

I denne fortellingen kan media og toleransedesperadoene aldri bli enige med seg selv om hva som er en nordmann. Men de er som regel alltid enige om at  innvandrer betyr muslim. Og at en nordmann i bunn og grunn er en rasistisk heimføding. Dersom han da ikke er innvandrer – altså muslim. Og dermed blir hedret med tittelen nordmann.

Så når «nordmenn» er «blitt mer positive» til «innvandrere» vil media og venstre-eliten gjerne at det skal være slik at det er de etniske vestlige presumptivt hvite  rasistiske nordmennene nå har blitt mer positive til islam. Til den Nye Læra. At vi har lært.

Det er de «nordmennene» som har mest kontakt med «innvandrere» som er de som er minst negative til innvandrere, rapporterer de. Altså minst negative til islam. Skepsisen mot islam – som negativitet mot innvandring kalles – må derfor skyldes for lite innvandring, fastslår multikulturadoene.

Medisinen mot disse skadelige og sovjetfiendtlige holdningene er da altså  å eksponere pasienten for mer innvandring – eller edderkopper eller hva nå den meningsløse fobien retter seg mot – altså: mer islam, flere moskéer, flere hijabber, flere kjønnsdelte klasserom, gymtimer, treningsstudioer, mer apartheid. Mer tran, helt til du venner deg til transmaken.

Så bare nordmennene lærer mer om islam – eller innvandring som det kalles når det skal være fint og duk på bordet – vil disse bli mindre skeptiske. De vil bli åpne og tolerante. Mer avslappede. Skal jeg massere deg – du virker så anspent.

Vi  lærer at den nye trua ikkje er farlig fordi den er annsleis og rar! Etterkvart som ein blir kjend med ny-trua, blir me vande med ho. Til slutt merkar ein ikkje skilnad. Alt er ens. Bare dei gamle og dumme tolte ikkje den nye tida. Dei som var unge og åpne vart ikkje skremd av dette nye framande.

Snart omfavna «heile folket» «den nye læra».

Det er som å lese Pravda.

Media fremstiller altså det flerkulturelle og tolerante som noe som ikke fantes før, men som nå er iferd med å oppstå – omtrent som Stalins Sovjetmenneske –  fordi motstanden mot innvandring, altså mot islam – den nye læra – har blitt mindre.
Blandt folk flest. De presumptivt rasistiske nordmennene, skurkene og kulakkene i denne fortellingen.

Til tross for at vi vet at nordmenn er og har alltid vært en sammensatt befolkning. Kulturellt, religiøst og genetisk.

Til tross for at vi vet at innvandrere også er en sammensatt gruppe. Kulturellt, religiøst og genetisk.

Så når rapporten stiller sitt spørsmål: «Er du positiv til innvandring!?» svarer du kanskje ja. På spørsmålet om innvandring, For du er kanskje innvandrer selv. Eller har ektefelle eller kollegaer, foreldre, slektninger, naboer, venner, barndomskamerater som har innvandret til Norge. Fra Thailand. Polen. Fillippinene. Chile. Brasil. Vietnam. Og alle de andre nasjonalitetene som ingen gidder å ofre sendetid på. Katolikk. Buddhist eller sikh. Eller noen av de andre religionene som ikke teller i den nye multikulturen.

Da kan journalistene lese rapporten og fortelle at skepsisen mot islam er i ferd med å forsvinne. Den nye læra vinner fram. Bare siste skanse står igjen. De gamle. Dumme. De som ikke følger med i tiden, men som fremdeles holder fast på de norske verdiene.

For snart tok heile folket imot den nye læra! Skoleborna helsar Lenin!
Berre nokre gamle bøndar heldt fortsatt fast på å dyrke dei gamle gudane!
Ungdommen følger med i tiden og velger islam! Framtida og romrakettanes religion!

Men når skal redaksjonen i Pravda våge å stille oss – alle oss – innvandrede nordmenn og norske innvandrere – spørsmålet i klartekst: Har du blitt mer positiv til den nye læra!? Til Allah-trua!?

Eller er du en av dem som forlot den i ditt gamle hjemland? Som brøt med den her i ditt nye hjemland? Som forstod at hat ikke var toleranse. At kjønnsapartheid ikke var likeverd. At tvang ikke var frihet. At uniformering ikke var mangfold. At en bok skrevet for over tusen år siden ikke kan dirigere oss som lever idag.

Hvorfor selger «Landeplagen» så godt? Hvorfor finnes Ex-Muslims of Norway? Hvorfor er et parti som arbeider for integrering  blitt valgt inn i regjeringen?

Og hvorfor er skepsisen til den nye læra blitt så stor, at rettroende partikamerater og  ihuga misjonærer oftere og oftere må rope på nasjonale handlingsplaner for å stagge folkets motstand?

Kan de ikke bare innrømme det? Det er ikke innvandringen som er problemet. Problemet er å få  få folket til å ta til seg den nye læra. Ny-trua. Allah-trua.

Det nenetsiske ordet «Sikhirtyia», som mine forfedre kalte seg, betyr direkte oversatt «Svartingene» på nenetsisk. Siden nordmenn alltid har vært et sjøfarende folk og et handelsfolk, har dagens nordmenn, slik som jeg, våre røtter i mange folkeslag, kulturer og religioner.

Fra Karine Haalands blogg «Min vakt».

Kjøp «Den islamske fascismen» av Hamed Abdel-Samad fra Document Forlag her.