En norsk hjelpearbeider ansatt i Kirkens Nødhjelp er blitt utestengt fra Israel. Hjelpearbeideren har i flere år har vært bosatt i Israel, men ble søndag hindret i å reise inn igjen.
For å lese denne artikkelen nå, må du bli medlem eller logge inn hvis du allerede er medlem. Artikkelen blir forøvrig frigitt 12 timer etter publisering.