Nytt

Bilde: Store lidelser i Kabul torsdag 28 desember. Foto: Mohammad Ismail/Reuters/Scanpix

I Kabul skulle man markere at det er 38 år siden sovjeterne invaderte Afghanistan. Noen velger å bruke ansamlingen av mennesker til å sende selvmordsbombere mot et shia-senter. 40 er meldt drept så langt.

Det sier noe om mangel på nasjonalt samhold. Shiaene er fritt vilt for ekstreme sunnier. Det samme er hazaraer. Slik sprenges Afghanistan i stykker av religiøs sekterisme og stammekonflikter.

Man trodde i utgangspunktet at medieselskapet Afghan Voice var målet, det ligger vegg i vegg med shia-senteret.

Selvmordsbomberen sprengte seg selv inne i senteret. Da folk strømmet til for å hjelpe, gikk to bomber av utenfor, om disse var plassert eller utløst av en selvmordsbomber vites ikke. Under Vietnam-krigen ble denne fremgangsmåten kalt en «double whammy». Det er da den andre bomben som dreper flest.

Taliban sendte ut en twittermelding om at det ikke var de som sto bak.

IS bruker angrep på minoriteter som flaggsak og rekrutteringsgrunnlag. Det har de gjort over alt hvor de opererer. I oktober ble 71 mennesker drept da de angrep en shia-moske i Kabul.

Det skal være mange kvinner og barn blant de sårede.