Innenriks

Historien om Trond Giskes besøk på kirkemøtet i 2008 blir fortsatt husket, ni år senere. Giske var den gang kultur- og kirkeminister. Han var på kirkemøtet i november 2008 i embets medfør. Men det som særlig fanget hans interesse, var en prestestudent på 25 år.

Hun var på kirkemøtet som ungdomsdelegat, og forteller til Dagens Næringsliv hva som skjedde:

Etter at åpningsgudstjenesten og alle punktene på dagsorden var ferdig, ble jeg og noen flere delegater sittende i baren på hotellet sammen med Trond Giske, som da var kirkeminister. Jeg opplevde å få oppmerksomhet fra ham, og husker at jeg tenkte at det var på grunn av utringningen på kjolen, og at jeg burde hatt på meg noe annet. Men det som gjorde situasjonen mest ubehagelig og ekkel, var at jeg i etterkant fikk post der han ba meg møte ham. Etter hvert fikk jeg også tekstmeldinger, forteller kvinnen til DN.

Dette er samme pågåenhet som servitrisen på FAFOs sommerfest fortalte om. Giske gir seg ikke.

Han overser signalene han får tilbake, og det at han likevel fortsetter, gjør at ordet ubehagelig er lett forståelig. Oppførselen overfor prestestudenter har anstrøk av stalking.

Som i andre tilfeller skaffet Giske seg e-postadressen og mobilnummeret til kvinnene han interesserer seg for, selv om de ikke er offentlig tilgjengelige. Kvinnen var avvisende til den første e-posten, og kvinnen visste ikke helt hvilke unnskyldninger hun skulle finne på.

En gang skyldte hun på at hun var utenbys, i Trondheim. Da lød svaret: – Det er jeg også, la oss møtes.

Allerede etter første møte oppsøkte kvinnen rektor på Menighetsfakultetet, Vidar L. Haanes, og spurte ham til råds. Giske var tross alt kirkeminister; kanskje han kunne hevne seg på MF? Rektor beroliget henne: Hun skulle sette grensen der hun selv ville.

Selv i dag husker Haanes episoden. Det hører vel med til sjeldenhetene at en norsk statsråd er opptatt av å kurtisere yngre damer mens han er ute i embets medfør. Men jo mer man hører, jo mer får Giskes oppførsel karakter av noe annet enn flørt. En flørt forutsetter gjensidighet. Får man ikke «svar», er leken over.

Giske slutter ikke, han insisterer på at leken skal fortsette, på hans premisser. Når han skaffer seg e-postadressen og mobilnummeret til kvinnene, er det stalking-elementet kommer inn. Det er noe her som ikke er bra, og det er merkelig at ikke Jonas Gahr Støre ser det når han får flere historier servert: De forteller om en mann som ikke respekterer kvinners integritet.

 

Dagens Næringsliv 22. desember, av Tore Gjerstad og Kristian Skard. Bak betalingsmur.