Innenriks

Hva slags «kritikkverdige» hendelser er det Giske har gjort seg skyldig i? VG gir et eksempel: På FAFOs sommerfest i 2012 var Giske opptatt av en 21-årig servitør. Han kom stadig tilbake for påfyll. Også de andre la merke til hans interesse for kvinnen. Da festen var slutt, spurte han hvor hun skulle. Hun oppfattet det som en invitasjon til å bli med ham hjem.

Kvinnen var ikke interessert, og oppfattet det som upassende at han, som var gjest, slo an på henne, som var på jobb.

Kvinnen gikk hjem, men utpå natta fikk hun en SMS fra Giske, som hadde klart å spore opp mobilnummeret hennes. Nå begynte oppmerksomheten å bli så spesiell at den ble et samtaletema.

– Jeg jobbet der som en del av crewet og serverte drikke, ryddet og annet. Han kom stadig bort til meg når han skulle ha påfyll av drikke. De andre jeg jobbet med, reagerte også på det. Jeg opplevde ham som flørtende, men var tydelig på at jeg ikke var interessert. Han var en av de siste som gikk, og da vi var få igjen, spurte han meg om hvor jeg skulle etter festen. Jeg tolket det slik at han ville ha meg med hjem. Jeg sa jeg skulle hjem og sove. Etterpå, midt på natten, fikk jeg tekstmeldinger fra ham, sier kvinnen, og legger til:

– Det var rart og ubehagelig å få meldinger fra ham fordi jeg var så ung. Han var mye eldre. Han var på fest, jeg var på jobb. Det var unaturlig at han skulle ha sånn kontakt med meg. Han hadde jo mange andre på festen han kunne snakke med, og som var på hans egen alder, sier hun.

Faren til kvinnen var ansatt i FAFO, og han likte ikke måten næringsministeren viste interesse for datteren. Han tok saken opp på jobben. Giske ble et samtaleemne. Noen syntes ikke slik oppførsel gikk an. Andre var mer tilbøyelige til å ville glatte over det.

Kjetil Alstadheim i Dagens Næringsliv sa at de skulle komme med en lignende story. Da snakker vi om et mønster. Det er slike episoder over tid som etter hvert blir til et rykte som forfølger en person.

Har Støre forstått det? Hvor mange slike historier finnes det? På hvilket tidspunkt vil Støre si «nok er nok, her går grensen»?

Støre forsøkte seg onsdag med at nestlederen er valgt av landsmøtet. Men partiet og velgerne forventer at Støre tar ansvar.

Ut fra det som kommer frem, høres det ikke ut til at Giske har en fremtid på toppen av Ap.

Trond Giske er forelagt VGs opplysninger.

«Jeg har sammen med Jonas Gahr Støre og Kjersti Stenseng i dag gått gjennom de henvendelsene partiet har fått som angår meg. Jeg tar på alvor at jeg har opptrådt på en måte som har vært belastende. Det beklager jeg. Det er mitt ansvar at ingen opplever meg slik», skriver Giske i en tekstmelding til VG.

Opplever meg slik? Det er altså en subjektiv følelse at kvinnen ble forsøkt sjekket opp?

Giske tar ikke ansvar.

Kjøp Kent Andersens bok her!