Tavle

Er det lovlig å kritisere dogmer og religioner  i Norge i år 2017–18? Kan man kritisere en hvilken som helst religion og et hvilket som helst dogme uten å såre noen som tilhører religionen og dogmet som kritiseres? Hvis svaret er nei, har vi mistet ytringsfriheten i kongeriket Norge, og vi er et tilnærmet anarkistisk multiteokrati der den som hyler høyest om sårede følelser for sitt livssyn, får gehør.

– Er det rasistisk å kritisere Sarons dal og Jehovas vitner? Hvis svaret er nei, kan vi spørre videre: Da er det vel likeledes ikke rasistisk å kritisere islam eller buddhismen heller?
Kan kristne og andre religiøse kritisere ateismen og vitenskapen vilt og uhemmet, uten at tilhengerne av disse blir såret? Hvis svaret er ja, bør kritikken kunne gå begge veier.

Så kan man spørre seg: Hvem eier Gud? De som er mest såret til stadighet, de som roper høyest? De som oftest er på tv? De som går i fakkeltog? Eller de som blir fryst ut av det gode establishmentet, de som ikke blir hørt. De slemme og snille, hvem er de? De fremste på kirkebenken eller de som ikke tør gå dit? Imamene? … Det er lov å spørre. Er det fortsatt lov å mene «feil» i Norge? Eller blir det sett på som en sosial forbrytelse verre enn det å like Trump?

>Josephine