Kultur

Roald Kyllingstad: Gatekryss om natten (2017)

Kunstneren Roald Kyllingstad er et særsyn i dagens norske kunst, ikke bare fordi han er en figurativ kunstner, han er også hyperrealist. Det betyr at han må være en dyktig billedskaper, og det er han. Slik sett er han en fremmed fugl i samtidskunsten der kunstnerne hverken kan tegne, male eller håndtere billedkunstens virkemidler. Kyllingstads foretrukne teknikker er pastellen, akvarellen og det sorte kull.

I anledning av sin 75-årsdag mønstrer han nå en samling pasteller med den samme håndverksmessige perfeksjonismen som han også har demonstrert tidligere i andre teknikker. Det dreier seg om en serie fargepasteller, bortsett fra ett arbeide (Gatekryss om natten), en kulltegning som er utformet i sort/hvitt. Til grunn for Kyllingstads hyperrealisme ligger naturligvis fotografiske forelegg, men utvalgt med henblikk på deres øyeblikkskarakter, i en rask observasjon av motivets flyktige status.

Derfor er også mange av hans bilder fokusert på vindusutstillinger, butikkinteriører og andre typer oppstillinger av salgbare gjenstander. Det er produkter blikket feier over og raskt forlater, men hos Kyllingstad blir de gjenstand for vedvarende oppmerksomhet. Kunstneren fastholder det flyktige øyeblikket og foreviger det i et slags kunstnerisk overlys. Derfor kalles også utstillingen for «Overlys», selv om lyset sjelden kommer ovenfra.

Tittelen gir grunn til ettertanke. Kunstneren prøver her tydeligvis å si noe mer om bildene enn at han bare tematiserer spenningen mellom lys og mørke, slik det fordeles på ulike typer ting. Men jeg får ikke helt tak i poenget. Uansett er lysfordelingen og spenningen av det elektriske slaget, i form av lamper og lyspærer. Det er dette lyset som skaper visuell dramatikk og som Kyllingstad er en mester i å fange inn på pastellens sarte premisser. Og det er gjort med en presisjon og et virtuost håndlag man bare må beundre.

Tidligere har Kyllingstad også jobbet med akvarellteknikken. Hans arbeider i den sjangeren var ikke mindre profesjonelle og ubesværet håndtert. Bildene fra den gang var i like høy grad realistiske, men motivkretsen mindre «nærsynt», i den forstand at han skildret kaianlegg, fergeanløp, fabrikkbygninger og bymiljø. Her var det mer utsyn, blikket kunne bevege seg inn i billedrommet og fornemme en stedsspesifikk atmosfære. Bildet «Gatekryss om natten» på denne mønstringen, er det eneste som har et slikt distinkt utendørsmotiv.

Men enten det er utendørsmotiver eller interiørskildringer så har Kyllingstad hovedfokus på samspillet mellom lys og mørke. Hvis vi ikke hadde lys ville vi ikke sett noen ting. Lyset gjør verden synlig og tydeliggjør tingenes egenart. Men det er vi mennesker som ser dem, fordi vi har blikk for lys og har evnen til å belyse dem. På den måten er blikket beslektet med lyskilden, et slektskap som særlig kommer til uttrykk i den kunstneriske aktiviteten når kunstneren skaper sine bilder.

Hvis vi følger det resonnementet så kanskje vi nærmer oss en mulig tolkning av utstillingens tittel, at billedkunsten egentlig handler om overlys. I den forstand er også Roald Kyllingstad en lys-mester på to plan. Med suveren sikkerhet og presisjon tematiserer han lysende lamper og gnistrende lysreflekser og samtidig fastholder han helheten i et kreativt overlys, omtrent som en dirigent orkestrerer en symfoni. Tross de noe trivielle motivene er dette imponerende pastellkunst.

 

Galleri Dobloug:
Roald Kyllingstad, pasteller
Varer fra 30/9 til 22/10, 2017