Kultur

Bilde: Erling Valtyrson: Arrangement with glass

Det er sjelden å se en så profesjonell billedkunstner som grafikeren Erling Valtyrson. Hos ham er håndverket av ypperste klasse og han utformer sine motiver med stor følsomhet og innlevelse. Den grafiske teknikken han benytter er uhyre komplisert, og det er får kunstnere som kan beherske den. Det dreier seg om mezzotint, en teknikk med kobberplate som utgangspunkt, og en håndverksmessig behandling av den harde metallplaten som krever styrke og presisjon.

Valtyrsons motiver, hovedsakelig stilleben og allegoriske temaer, som kunstneren formgir i spennet mellom lys og mørke. Det gir silkemyke overganger som fremhever tingenes visuelle kvaliteter og motivets fortettede stemning. Slik tingene dukker frem fra den dypsorte bakgrunnen får helheten en fascinerende magi, som om tilsynekomsten er en frukt av et religiøst imperativ.

Denne måte å betone tingenes tilsynekomst, fra dypt mørke til belyst form, minner om de spanske barokkmalernes konsentrasjon om enkle stilleben, særlig skildringen av frukt og grønnsaker. Disse hverdagsobjektene handlet ikke om helsepropaganda, men om de daglige bruksgjenstandenes religiøse betydning. De ble på en måte ikoner for meditasjon og troens forankring i hverdagslivet. Man kan si at de var den spanske mystikkens nedstigning i materialiteten.

Nå er det ikke bare den spanske clairobscure-modelleringen og klassiske figurasjonen som har gitt Valtyrson viktige impulser, her fornemmer vi også visse innslag fra 1890-tallets symbolisme. Men uansett historiske inspirasjonskilder så makter han alltid å formulere selvstendige temaer der billedrommet utstråler både åndelig og sanselig nærvær. Denne fusjonen av ånd og sanselighet ser man ikke så mye av i samtidskunsten. Enten er verket tomt for mening, eller så har sanseligheten blitt blodfattig teori.
Hittil har jeg ikke nevnt det som er mest slående og fascinerende ved Valtyrsons grafikk og motiver. Det er stillheten og skjønnheten. Kunstneren har bestrebet seg på å skape en stillferdig skjønnhet som roer og løfter sinnet. Slik sett møter vi en billedverden der tingene hviler i seg selv og samtidig gleder seg over å bli sett og verdsatt. Det er en smittende glede, formidlet gjennom en sober, håndverksmessig omsorg for tingenes egen tale og verdi. Utstillingen kan anbefales på det sterkeste. Her er det mye å glede seg over, ikke minst de lave prisene.

valtyrson-struts

 

Galleri Kunstverket:
Erling Valtyrson, mezzotinter
Varer fra 19/1 til 12/2, 2017