Nytt

Bare én av to unge med bakgrunn fra Afrika og Asia stoler på politiet viser ferske tall. – Åpenbart at dette gjør politiets arbeid mye vanskeligere, sier Fafo-forsker.

56,8 prosent av innvandrerungdom fra Afrika og Asia sier de har tillit til politiet, ifølge Fafo.

Forskere ved Fafo har spurt over 7.000 elever på videregående skoler i Oslo, Akershus og Buskerud om de stoler på politiet, melder NRK.

78 prosent av etnisk norske ungdommer har tillit til politiet, men bare 56,8 prosent av førstegenerasjonsinnvandrere fra Afrika og Asia.

Forskningsleder Anne Britt Djuve ved Fafo:

– De som skiller seg ut med det laveste tillitsnivået, er innvandrere med bakgrunn fra Asia og Afrika.

Førstegenerasjons innvandrere skiller seg tydelig fra dem med etnisk norsk bakgrunn. De som er født i Norge og har foreldre som innvandret, har holdninger som ligger nærmere etnisk norske ungdommer.

– Forskning tyder på at tillit etableres tidlig i livet. Det gjelder spesielt den generelle tilliten, men også tillit til institusjoner, som for eksempel politiet. Det kan bety at den lave tilliten hos dem som selv har innvandret, skyldes ting som skjedde i det landet de kommer fra, og ikke noe som har skjedd i Norge, sier Djuve.

Lav tillit kan likevel føre til problemer i Norge, påpeker forskningslederen:

– Det er nokså åpenbart at det er mye vanskeligere for politiet å jobbe med miljøer der tilliten til politiet er lav.

Når bare 56 prosent av ungdommer fra Afrika og Asia stoler på politiet tror Djuve sjansen er stor for at de søker trygghet andre steder:

– Den lave tilliten kan jo føre til at de i mindre grad tar kontakt med politiet hvis de skulle havne i problemer og at de kanskje er mer tilbøyelige til å søke trygghet i andre miljøer.

Djuve går ikke inn på hvilke miljøer dette kan være. Men det er neppe en vill spekulasjon at det for manges vedkommende er moskeen eller egen klan.

 

NRK: Lav tillit til politiet blant innvandrerungdom